Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Migrační projekty MKC Praha

Ukončené projekty

MigFilm

Participace žáků na rozhodovacím procesu

Kompetence pro demokratickou kulturu

SIRIUS: Dovednosti a integrace migrantů, uprchlíků a žadatelů o azyl na evropských pracovních trzích

Dobrá práce v obci

Občanské interkulturní vzdělávání – Aktivní občanství a kulturní tolerance

Democracy on the Brink. Historical lessons from the late 1930´s

Města a inkluzivní strategie

Za sdílené zájmy zahraničních a místních pracovníků

"Podívat se pod pokličku" - interaktivní programy ve veřejném prostoru vedené příslušníky cizineckých komunit

Vymáhání pracovních práv u vysílaných pracovníků v EU (PROMO)

Uč se a zapoj se

Za lepší přeshraniční vymáhání pracovního práva (STRONGLAB)

Společně proti xenofobii

Interkulturním vzděláním a prožitkem k toleranci a respektu

"Znepokojení občané" a uprchlíci v Česku a Německu: výzva pro pedagogy

Mezinárodní pracovní migrace mezi rovností a nerovností

Lidová škola migrace

Ne v našich zemích? Uprchlíci, azyl a základní lidská práva ve vzdělávání a práci s mládeží

BRICkS – Stop nenávistným projevům

Match It - podpora diskuse o neformálním vzdělávání mladých lidí k demokratickému občanství v České republice a Německu

Ženy za pultem. Proměny práce a pracovních podmínek domácích a zahraničních pracovnic v obchodu

Testování evropského občanství jako „pracovního občanství“ Od případů porušování pracovních práv k posílení pracovněprávního režimu

Společně proti rasismu

Prevence xenofobních projevů a podpora občanské společnosti v Bosně a Hercegovině

Integrační politiky: Kdo z nich má prospěch? Vývoj a použití indikátorů v debatách o integraci (MIPEX 2015)

Prevence segregace a podpora sociální integrace zahraničních zaměstnanců firem zpracovatelského průmyslu v místech jejich pracovišť a bydlišť

Media4us

Media4Me

Nový cizinecký zákon

Vízová politika ČR a EU v zemích Východního partnerství a možnosti pro její zlepšení

Systém pracovních kontrol imigrantů v ČR: je třeba inspirace odjinud

MIPEX III (The Migrant Integration Policy Index)

Podpora udržitelných politik pro integraci cizinců (PROSINT)

Obchod s lidmi za účelem pracovního vykořisťování a nucené práce v ČR se zvláštním zřetelem na státní příslušníky Bulharska a Rumunska

RACE in Europe (Odpověď proti kriminálnímu vykořisťování v Evropě)

Využití kvalifikace imigrantů

Migration to the Centre

Zahraniční zaměstnanci na trhu práce

Na práci v ČR

Flexi-In-Security

Multikulturní Evropa v médiích

Visawatch - jaká je situace na českých zastupitelských úřadech?

Bridge IT

Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci

Migrační politika v krizi

Kvalitními informacemi ke kvalitní integraci

Czech Made? Proti dvojím standardům a vykořisťování migrantů na pracovním trhu


...nahoru ▲