Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Za lepší přeshraniční vymáhání pracovního práva (STRONGLAB)

Pracovní trhy zemí V4 se v poslední době potýkají s nárůstem pracovní migrace z Ukrajiny a jiných evropských států. I přesto, že je pracovní migrace tématem veskrze mezinárodním, přeshraniční spolupráce nejen inspektorátů práce, ale také nevládních neziskových organizací a odborových organizací není příliš velká. Výzkum a zkušenosti nevládních organizací asistující migrujícím pracovnicím a pracovníkům nicméně poukazují na časté případy porušování pracovních práv, které mají přeshraniční rozměr, proto je třeba rozsah těchto aktivit rozšířit.

O projektu

V tomto kontextu projekt „Za lepší přeshraniční vymáhání pracovního práva v oblasti pracovní migrace“ cílí na posílení spolupráce a sdílení zkušeností mezi inspekcemi práce, nevládními organizacemi a dalšími relevantními subjekty za účelem posílení prosazování pracovních norem a vymahatelnosti pracovních práv.

Projektový tým konkrétně provádí analýzu modelů pracovní migrace a soustředí se na mechanismy porušování práv zahraničních pracovnic a pracovníků v zemích V4 se zaměřením na Ukrajinu jako vysílající zemi. Výsledky výzkumu shrnou zprávy z jednotlivých zemí, které poskytnou aktuální informace o porušování pracovních práv a představí doporučení relevantní pro zajištění důstojných pracovních podmínek. Na národní úrovni se projekt zaměřuje na posílení spolupráce mezi inspekcemi práce, nevládními organizacemi a dalšími aktéry pracujícími v této oblasti. Na Ukrajině je usilováno o zapojení nových aktérů na podporu migrujících. Na mezinárodní úrovni se projekt snaží vytvořit fórum pro sdílení zkušeností s osvědčenými postupy a společnými aktivitami.

Projekt je financován Mezinárodním visegrádským fondem a Ministerstvem zahraničních věcí Nizozemského království a uskutečňován v období od února 2017 do července 2018. Kromě Multikulturního centra Praha projektové konsorcium zahrnuje také fondacja "Nasz Wybór" (Polsko), Centrum pro výzkum etnicity a kultury (Slovensko), AnBlokk Kultúra- és Társadalomtudományi (Maďarsko) a Charitativní nadace "Zaporuka" (Ukrajina).

Doba trvání: 01/02/2017—31/07/2018

Donor: Mezinárodní visegrádský fond a Ministerstvo zahraničních věcí Nizozemského království

Partneři:

Fundacja "Nasz Wybór"
Centrum pre výskum etnicity a kultúry
AnBlokk Kultúra- és Társadalomtudományi
Charitable Foundation "Zaporuka"

Projektová koordinátorka: Hedvika Janečková, hedvika.janeckova@mkc.cz


Projekt je financován Mezinárodním visegradským fondem a Ministerstvem zahraničních věcí Nizozemí - www.visegradfund.orgwww.minbuza.nl.

 


Výstupy projektu:

...nahoru ▲