Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Informování a budování kapacit lokálních komunit při práci s držiteli dočasné ochrany

Cílem projektu je informování a budování kapacit pro dobrovolníky a organizace v regionech a zmapování potřeb a formulování integrační strategie pro samosprávy, zasíťování. V obou případech se projekt zaměřoval především na mimopražské regiony. Projekt byl podpořen dotací Ministerstva vnitra „Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022“.

Pravidelné informování o pobytovém statusu a podpoře pro držitele DO:

Pravidelně byly v informačních e-mailech, článcích a příspěvcích na sociálních sítích zvěřejňovány důležité novinky především o legislativních změnách a další informace z oblasti integrace držitelů dočasné ochrany. Byla komunikována témata jako administrativní náležitosti spojené s trvalým návratem na Ukrajinu, Lex Ukrajina I. včetně změn úhrady zdravotního pojištění či postup při zápisu dětí do škol.

„Informační e-maily jsem velmi oceňovala, důležité informace a novinky byly shrnuté na jednom místě spolu s odkazy, kde jde najít další informace.“

„Z emailů Multikulturního centra Praha jsem pro naši organizaci, kde působím jako koordinátorka pomoci běžencům z Ukrajiny, čerpala velmi mnoho. Jednalo se o praktické návody, praktické zkušenosti, upoutávky a bannery. Mnoho běženců prostřednictvím informací ze stránek a sociálních sítích MKC Praha získalo radu, pomoc, podporu a informaci, kterou bych já sama neuměla z našich informačních kanálů poskytnout.“

„Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat za Vaši práci, kterou děláte. Jsem ubytovatel uprchlíků a potýkáme se se spoustou otázek. Vy na ně dáváte odpovědi, za to moc děkuji.“

Interkulturní tréninky:

Interkulturní tréninky se zaměřovaly především na proškolení pracovníků či dobrovolníků v zapojených organizacích, ale reagovaly také na poptávku knihoven a škol v mimopražských regionech, kdy se soustředily na rozvoj interkulturních kompetencí, rozvoj tolerance a respektu a součástí byly i poznatky ke komunikaci s cizinci. Učitelé a knihovníci se ukázali jako přirození opion-makeři a jejich informování vedlo k prevenci šíření negativních nálad či prevenci dezinformací ve většinové společnosti.

„Seminář byl opravdu vynikající a domnívám se, že by byl takový interkulturní trénink vhodný pro všechny knihovny a pro všechny pracovníky v kultuře. Též samozřejmě pro učitele a úředníky, kteří se s příchozími z Ukrajiny často setkávají a musí s nimi řešit různé záležitosti. Pro mne bylo velice podnětné vysvětlení, proč jsou Ukrajinci tak neodbytní, když něco chtějí. Abych to konkrétně vysvětlila, máme u nás v knihovně od května kurzy českého jazyka pro ukrajinské maminky. Když se nám kurzy zaplnily, museli jsme začít odmítat, ale maminky na naše slušné ne, nezlobte se, nemáme na kurzu již místo, zkoušely všechno možné – prosit, škemrat, nosit dárky, psát či volat našim nadřízeným... Až díky vašemu tréninku jsem pochopila, že je to na Ukrajině normální chování, že se tam s úřady takto běžně komunikuje. Velmi se mi líbilo přehledné uvedení do celé problematiky uprchlíků z různých zemí. Zdůraznění rozdílů v mentalitě a zvycích cizinců.“

„Já zatím osobní pracovní zkušenost s Ukrajinci nemám, ale rozhodně cítím, že je čím dál víc potřeba vysvětlovat (i kolegům v práci), jak se věci mají a vyvracet lži a dezinformace. Toto seminář Multikulturního centra Praha dokonale splňoval.“

Integrační workshopy a dlouhodobá konzultační podpora:

Integrační workshopy umožňovaly zapojeným organizacím získat přehled v jejich aktivitách, vyhodnotit silné a slabé stránky a naplánovat další kroky. Výstupy workshopu byly zpracovány do podrobné zprávy, kterou organizace dostala jako podklad například pro potřeby žádosti o grant či pro strategické plánování v organizaci.

„Integrační workshop pracovníků naší organizace a zástupců cílové skupiny facilitovaný pracovníky MKC Praha byl zacílen na identifikaci potřeb cílové skupiny pro projektovou žádost a hodnotíme ho jako velmi přínosný. Po celý listopad 2022 navíc probíhala průběžná metodická podpora pracovníka MKC Praha při sestavování projektové žádosti – jelikož v naší organizaci jsme dosud neměli zkušenost s žádostmi na operační programy ESF, podpora MKC byla klíčová v procesu formulování logického rámce projektu a také díky tomu projekt získal vysoké bodové hodnocení (úplné výsledky řízení ještě nejsou k dispozici). Tuto část spolupráce s MKC Praha hodnotíme jako nejvýznamnější.“

Koučování a psychosociální podpora pro pomáhající:

Koučování a konzultace umožňovaly poskytnout pracovníkům organizací či ubytovatelům nejen informační a metodickou podporu, ale také bezpečné prostředí, kde se mohli důvěrně svěřit s problémy, s kterými se setkávají, stanovovat si priority své práce či se prostě jen „vypovídat“.

„Koučování od MKC Praha pro mě znamenalo vyhrazený čas pro bilancování a plánování s vnímavým posluchačem, kterého zajímala moje práce a její výsledky. Měla jsem díky tomu možnost říkat věci nahlas – což je neuvěřitelně efektivní způsob, jak detekovat nereálná očekávání, zbytečné obavy nebo organizační nedostatky a jak identifikovat priority versus balast. Zároveň to byla možnost zjistit, jak moje plány zněly uchu zkušené kolegyně a získala jsem bezpečné místo pro dotazy odborné (migrační) i manažerské (o fungování týmu, spolupráci, dělení úkolů atd.) a opravdu jsem se těšila na každé sezení.“


Výstupy projektu:

Metodika Jak pomáhat a porozumět

Metodika Jak pomáhat a porozumět

Tato publikace má za cíl poskytnout potřebné informace týkající se bezprostřední pomoci uprchlíkům a kulturních rozdílů mezi Čechy a Ukrajinci....
(15. 12. 22)
...nahoru ▲