Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Informování a budování kapacit lokálních komunit při práci s držiteli dočasné ochrany

Cílem projektu je informování a budování kapacit pro dobrovolníky a organizace a v regionech a zmapování potřeb a formulování integrační strategie pro samosprávy, zasíťování. V obou případech se zaměřujeme na mimopražské regiony. 

Projekt je tvořen následujícími aktivitami:

● pravidelné informování o pobytovém statusu a podpoře pro držitele DO 

● vyškolení v základech práce s uprchlíky a kulturních a sociálních specifikách příchozích z Ukrajiny  

● mentoring/koučování pro vedoucí pracovníky 

● konzultace 

 


Výstupy projektu:

...nahoru ▲