Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Podpora udržitelných politik pro integraci cizinců (PROSINT)

Evropský výzkumný projekt Podpora udržitelných politik pro integraci cizinců (PROSINT) byl partnerským projektem Multikulturního centra Praha. Zaměřil se na výzkum integračních politik českého státu, konkrétně na: 1. Integrační opatření v ČR na národní úrovni, 2. Integrační politiky v ČR na lokální úrovni (případová studie), 3. Integrace cizinců na český trh práce. Jednotlivé výzkumné zprávy byly použity pro srovnávací celoevropskou studii, určenou státním a evropským úředníkům.

Doba trvání projektu: leden 2010 - červen 2011

Koordinátorka projektu:
Barbora Tošnerová
Telefon: (+420) 296 325 345

Projekt byl financován Evropskou unií.

...nahoru ▲