Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Mezinárodní pracovní migrace mezi rovností a nerovností

Tento projekt se soustředí na lidskoprávní a ekonomické aspekty pracovní migrace, především na otázku rovností a nerovností mezi domácími a zahraničními pracovníky. Bude se tak soustředit na lidská práva z hlediska hospodářských a sociálních práv. Analýzy a diskuse v projektu budou zasazeny do kontextu aktuálního vývoje pracovní migrace, jejích příčin, dopadů a regulačního rámce (směrnice EU, pracovní a migrační právo, atd.).

Kdy
1.1. 2016 až 31.12. 2016

Cíle
Hlavním cílem projektu je diskutovat tezi, podle které zrovnoprávnění zahraničních s domácími pracovníky na trhu práce sníží konkurenci mezi těmito skupinami pracovníků a ve svém důsledku i negativní vnímání cizinců. 
Cíle  projektu:  1.  diskuse  otázky  rovností  a  nerovností  zahraničních  a  domácích pracovníků na trhu práce (role odborů; mapování odvětví obchodu), 2. diskuse konkrétních projevů rovností a nerovností zahraničních a domácích pracovníků(příklad dvou odvětví), 3. šíření doporučení a doprovodných výstupů. 

Pro koho je projekt určen 
Migranti a migrantky, „domácí“ pracovníci, odborníci, zástupci nevládních a odborových organizací, veřejné orgány, širší veřejnost 

Aktivity
Náplní projektu jsou především dvě analýzy (odbory a migrace; zahraniční pracovníci v odvětví obchodu), dvě debaty a doprovodné texty na migraceonline.cz.


logo_mzv.png
Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů veřejné diplomacie v oblasti zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů.


Výstupy projektu:

...nahoru ▲