Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czO násProjekty › Mezinárodní pracovní migrace mezi rovností a nerovností

Mezinárodní pracovní migrace mezi rovností a nerovností

Tento projekt se soustředí na lidskoprávní a ekonomické aspekty pracovní migrace, především na otázku rovností a nerovností mezi domácími a zahraničními pracovníky. Bude se tak soustředit na lidská práva z hlediska hospodářských a sociálních práv. Analýzy a diskuse v projektu budou zasazeny do kontextu aktuálního vývoje pracovní migrace, jejích příčin, dopadů a regulačního rámce (směrnice EU, pracovní a migrační právo, atd.).

Kdy
1.1. 2016 až 31.12. 2016

Cíle
Hlavním cílem projektu je diskutovat tezi, podle které zrovnoprávnění zahraničních s domácími pracovníky na trhu práce sníží konkurenci mezi těmito skupinami pracovníků a ve svém důsledku i negativní vnímání cizinců. 
Cíle  projektu:  1.  diskuse  otázky  rovností  a  nerovností  zahraničních  a  domácích pracovníků na trhu práce (role odborů; mapování odvětví obchodu), 2. diskuse konkrétních projevů rovností a nerovností zahraničních a domácích pracovníků(příklad dvou odvětví), 3. šíření doporučení a doprovodných výstupů. 

Pro koho je projekt určen 
Migranti a migrantky, „domácí“ pracovníci, odborníci, zástupci nevládních a odborových organizací, veřejné orgány, širší veřejnost 

Aktivity
Náplní projektu jsou především dvě analýzy (odbory a migrace; zahraniční pracovníci v odvětví obchodu), dvě debaty a doprovodné texty na migraceonline.cz.


logo_mzv.png
Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů veřejné diplomacie v oblasti zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů.


Výstupy projektu:

Zaměstnávání nízko kvalifikovaných cizinců na regionálních trzích práce

Zaměstnávání nízko kvalifikovaných cizinců na regionálních trzích práce

30. 12. 16
V souvislosti s ekonomickou krizí v roce 2008 došlo ke změně rozložení českého pracovního trhu, klesl počet pracovních migrantů ze třetích zemí, ale naopak narostl počet zahraničních pracovníků – občanů EU, jejichž vstup na trh práce český stát nereguluje, a to zejména na nízko kvalifikovaných pozicích....
Pracovní migrace, Integrace, Rovné příležitosti a rasismusUkrajina, Rumunsko, Bulharsko, Česká republika
Zkušenosti Diakonie ČCE s porušováním pracovního práva u zahraničních pracovníků z EU

Zkušenosti Diakonie ČCE s porušováním pracovního práva u zahraničních pracovníků z EU

19. 9. 16 Christo Bjalkovski, Petr Bruna

Zahraniční pracovníci a pracovnice se v České republice velmi často potýkají s porušováním pracovních práv. Děje se tomu tak i proto, že lze v české legislativě identifikovat celou řadu systémových nedostatků, které vedou u některých „zaměstnavatelů“ k porušování zákoníku práce a někdy až k vykořisťování pracovníků a pracovnic, a to zpravidla ze zemí Evropské unie.

Pracovní migraceČeská republika články

Krize je kapitalismus

27. 8. 16
S Azizem Choudrym o rostoucím nacionalismu a práci imigrantů S kanadským aktivistou v oblasti pracovního práva jsme hovořili o příčinách současného vzmachu radikálně pravicové politiky a o možnostech, jak této situaci čelit. Podělil se i o své zkušenosti z působení v organizacích bojujících za zlepšení pracovních podmínek imigrantů.
Česká republika
Neziskové organizace a odbory společně diskutovaly o integraci zahraničních pracovníků do odborů

Neziskové organizace a odbory společně diskutovaly o integraci zahraničních pracovníků do odborů

9. 6. 16 Sára Vidímová
V pondělí 23. května proběhl v Domě odborových svazů kulatý stůl za účasti zástupců a zástupkyň odborových svazů, neziskových organizací pracujících s migranty a zahraničních pracovníků. Zastřešujícím tématem setkání byla integrace zahraničních pracovníků a pracovnic do odborů, jež do diskuse vnesly pořadatelské organizace Multikulturní centrum Praha a Sdružení ...
Pracovní migraceČeská republika
Ženy za pokladnou – jak se žije v ČR prodavačkám v supermarketech? Odpovědi hledal tým výzkumníků

Ženy za pokladnou – jak se žije v ČR prodavačkám v supermarketech? Odpovědi hledal tým výzkumníků

21. 4. 16 Petr Kučera
Obchodní řetězce jsou v Česku významným zaměstnavatelem, celkem v nich pracuje 180 tisíc osob. Ovládají navíc většinu českého trhu s potravinami. Právě na pracovní podmínky v řetězcích si proto posvítil výzkum, který realizovalo Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy....
Pracovní migraceUkrajina, Česká republika
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect