Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czO násProjekty › Zahraniční zaměstnanci na trhu práce

Zahraniční zaměstnanci na trhu práce

Projekt je zaměřený na otevření veřejné debaty a řešení dosud opomíjeného tématu bezpečnosti práce cizinců (pracovních úrazů, nemocí z povolání), jakož i na otázku posílení rovných práv cizinců a cizinek na českém trhu práce, a to za pomoci rozvoje mezinárodní spolupráce v této oblasti. Stěžejní aktivitou je vytvoření tematické sítě s mezinárodními partnery z Německa a Velké Británie, jejímž prostřednictvím dojde k přenosu informací a sdílení dobré praxe, k oslovení i zapojení klíčových hráčů z ČR i ze zemí EU. Klíčovou bude i snaha realizátorů o posilování strukturálních nástrojů, vedoucích k vyšší ochraně zahraničních pracovníků, která se primárně zaměří na oblast pracovního soudnictví, kontrolní činnosti inspektorátů práce a na činnost odborů.

Jednotlivé výstupy a zkušenosti nabyté v projektu budou prezentovány veřejnosti např. prostřednictvím odborné srovnávací studie v otázkách zahraniční zaměstnanosti, případových studií přímo z terénu, na speciální internetové platformě či v manuálu pro cizince a pomáhající profese a dále pak za pomoci celé řady medializačních výstupů. Neméně důležité budou i veřejné debaty, zahraniční stáže a semináře či závěrečná konference projektu. V projektu je pamatováno také i na prosazování individuálních práv cizinců na trhu práce na pozadí aplikace zahraničních zkušeností. Ve všech aktivitách bude zvláštní důraz kladen na ženy cizinky jako na osoby potenciálně zranitelnější ve srovnání s ostatními subjekty na trhu práce.

Realizátoři:

Doba trvání projektu: říjen 2012 - září 2014

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

 


Výstupy projektu:

Usnesení dolnosaského zemského sněmu k férové soutěži na pracovním trhu: Zaměstnanost, blahobyt a participace

30. 9. 14
Na začátku roku 2014 se v německé spolkové zemi Dolní Sasko usnesl zemský sněm, že je zapotřebí učinit soubor kroků k posílení pozice zaměstnanců na pracovním trhu. Podle usnesení je potřeba posílit nezávislost zaměstnanců, protože tak se "hlavním znakem sociálně-tržního hospodářství může opět stát férová soutěž na pracovním trhu v oblasti dodržování pracovních podmínek a platů"....
Pracovní migraceNěmeckočlánky

Employees Beyond Borders - srovnávací zpráva

30. 9. 14
Zpráva shrnuje hlavní výsledky hloubkového výzkumu dopadu sankční směrnice 2009/52/ES (o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům, kteří poskytují práci neoprávněně pobývajícím migrantům ze třetích zemí) v Polsku, na Slovensku, v České republice a Maďarsku.
Pracovní migrace, Migrace a EUpublikace a výzkumy

Záznam z konference Zahraniční zaměstnanci na trhu práce

30. 9. 14 Marie Jelínková
Mezinárodní konference, kterou dne 16. 9. 2014 v Goethe institutu v Praze pořádaly Sdružení pro integraci a migraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům a Multikulturní centrum Praha byla vyvrcholením dvouletého stejnojmenného projektu Zahraniční zaměstnanci na trhu práce....
Migrace a EU, Pracovní migraceEU, Česká republikaaudio/video

Publikace Zahraniční zaměstnanci na trhu práce v ČR a ve vybraných zemích EU - srovnávací průzkum

29. 9. 14 Marie Jelínková
Poměrně obsáhlá publikace Zahraniční zaměstnanci na trhu práce v ČR a ve vybraných zemích EU – srovnávací průzkum si kladla při zkoumání migrační politiky ČR, Rakouska, Německa a Velké Británie zdánlivě jednoduchou otázku, a sice jak by měla vypadat migrační politika, která zohledňuje aktuální potřeby na pracovním trhu a zároveň zajišťuje rovné a nediskriminační zacházení všech, tedy i...
Pracovní migrace, Migrace a EUNěmecko, Česká republikapublikace a výzkumy

Obchodování s lidmi za účelem vykořisťování prostřednictvím nucené kriminální činnosti a nuceného žebrání v Evropě

26. 9. 14
Obchodování s lidmi za účelem nucené trestního vykořisťování je stále významným fenoménem v Evropské unii. Dospělí a děti jsou obchodovány a nuceny k páchání trestné činnosti jako je pěstování konopí či nucené žebrání....
Migrace a EU, Pracovní migraceEU, Česká republikapublikace a výzkumy

Dočasné agenturní zaměstnávání v odvětví elektroniky

26. 9. 14
Diskriminační praktiky zaměřené na agenturní pracovníky - studie květen 2012 Studie nizozemské organizace SOMO (Centrum pro výzkum nadnárodních společností) se zabývá využíváním agenturních zaměstnanců v elektrotechnickém průmyslu....
Pracovní migracepublikace a výzkumy

Potřebujeme větší povědomí o obchodování s lidmi za účelem nucené kriminality: rozhovor s Vicky Brotherton

25. 9. 14 Marie Jelínková
Tento rozhovor s Vicky Brotherton z Anti-Slavery International upozorňuje na nedávný výzkum zaměřený na obchodování s lidmi za účelem vykořisťování prostřednictvím nucené kriminální činnosti a nuceného žebrání v Evropě. Rozhovor zkoumá roli Spojeného království a dalších členských států EU v oblasti politiky boje proti obchodu s lidmi....
Pracovní migrace, Migrace a EUEU, Česká republikarozhovory

Bouřlivé desetiletí: Výsledky v oblasti zaměstnanosti přistěhovalců v České republice

23. 9. 14
Ekonom Daniel Münich zkoumá postavení migrující pracovní síly na českém pracovním trhu, která zůstává menší než ve většině západoevropských zemí, ale od roku 2000 se více než zdvojnásobila. Zjistil, že existuje velký rozdíl mezi integrací pracovníků z řad přistěhovalců ze Západu (zemí OECD) a z postkomunistických zemí.
Pracovní migrace, Migrace a EUČeská republikapublikace a výzkumy

Přístup k zaměstnání pro osoby požívající mezinárodní ochrany v Bulharsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku

23. 9. 14
Zpráva byla vypracována na základě objednání a financování ze strany Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Regionálního zastoupení pro střední Evropu. Cílem této zprávy je nabídnout podrobné informace o přístupu k zaměstnání v případě osob požívajících mezinárodní ochrany v Bulharsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku.
Pracovní migrace, Migrace a EU, Uprchlictví a azylRumunsko, Bulharsko, Slovensko, Česká republika, Polskopublikace a výzkumy

Vysoká cena levného masa: pracovní podmínky migrantů v masném průmyslu

8. 9. 14 Marie Jelínková, Kristýna Drápalová
Studie přibližuje problematiku masného průmyslu ze dvou perspektiv. První je zjištění o pracovních podmínkách spojených s bouráním a porážkou zvířat, druhá pak ukazuje pracovní podmínky ve firmách, kde je následně maso zpracovávané a připravované na dodání většinou do supermarketů. Cílem textu je i akcentovat situace těch povětšinou na pracovním trhu nejzranitelnějších – migrantů....
Pracovní migrace, Migrace a EUNěmeckočlánky
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 6 | »
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect