Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Občanské interkulturní vzdělávání – Aktivní občanství a kulturní tolerance

Projekt usiluje o rozvoj argumentačních kompetencí a mediální orientace žáků. Reaguje na situaci, kdy v ČR roste počet cizinců a současně dochází k radikalizaci společnosti a nárůstu negativních postojů vůči nim, a to zejména v důsledku role médií v percepci tzv. migrační krize a vrůstající relativizaci hodnoty pravdivosti v médiích. Projekt se zaměřuje na rozvoj kritického myšlení, mediální gramotnosti, prevence projevů xenofobie a zmapování postojů a mediální orientace žáků.

 

O projektu: 

Projekt vychází z poznatků tuzemských i mezinárodní studií, které dlouhodobě dokazují nízký zájem žáků o společenské dění . Čeští žáci jsou na tom v porovnání s dalšími evropskými zeměmi hůře především v kategoriích tzv. aktivního občanství, jež je spojeno se schopností vést demokratickou diskuzi, s kritickým myšlením, zájmem o společenské dění a s participací na něm.

Na obecné rovině je cílem projektu poskytnout školám ucelený vzdělávací program rozvíjející kritické myšlení žáků, jejich mediální gramotnost a porozumění roli, vlivu a proměně médií, a přispívat k soc. soudržnosti v multikulturní a multietnické realitě současné Prahy.

Součástí projektu je unikátní výzkum, jehož cílem je zmapování dominantních narativů o migraci, cizincích a národnostních menšinách, které rezonují mezi žáky 20 pražských středních škol všech typů. Na výzkumu se  budou aktivně spolupracovat vybraní středoškoláci, kteří tak získají unikátní příležitost podílet se na designu výzkumu a vyzkoušet si v praxi sociologické či antropologické výzkumné techniky. Výstupy výzkumu budou pro zapojené školy využitelné například pro přesnější zacílení budoucích preventivních programů.

Výzkumnou zprávu najdete zde.

 

Metodika k projektu: 

Pracovní listy k tématu veřejný prostor můžete najít zde.

Pracovní listy k tématu pravda můžete najít zde.

Pracovní listy k médiím můžete najít zde.

 

Realizace projektu: 1.9.2017-31.7.2019

Donor: Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Praha - Pól růstu ČR

Klíčová slova: cizinci, menšiny, stereotypy, žákovský výzkum, postfaktualita, média

Koordinátor: Jan Dítko, jan.ditko(et)mkc.cz

      

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci OP Praha - Pól Růstu.


Výstupy projektu:

...nahoru ▲