Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Visawatch - jaká je situace na českých zastupitelských úřadech?

Projekt se zaměřil na vízovou politiku České republiky, a to zejména ve vztahu k Ukrajině, Vietnamu a Mongolsku. Jde o významné zdrojové země pro imigraci do České republiky, ve kterých je fungování českých zastupitelských úřadů hodnoceno jako problematické. Důraz byl kladen na analýzu a monitoring situace okolo zastupitelských úřadů v těchto třech vybraných zemích. Cílem projektu bylo zvýšit celkové povědomí o vízové problematice, poukázat na hlavní problémy spojené s vízy, vytvořit prostor pro jejich reflexi, otevřít veřejnou debatu vztahující se k tomuto tématu. Jednotlivé výstupy z projektu jsou publikovány na internetových stránkách www.migraceonline.cz.

Aktivity projektu:
  • Reportáže o aktuální situaci na zastupitelských úřadech ve vybraných zemích
  • Rozhovory se žadateli o vízum, zastupiteli konzulátů, zprostředkovateli, atd.
  • Dlouhodobější monitoring situace na zastupitelských úřadech
  • Odborné texty k tématu
  • Blogy
  • Veřejná debata a závěrečná konference
Výstupy projektu:

Publikace "Jaké cesty vedou do Česka? Česká vízová politika a praxe v Mongolsku, Vietnamu a na Ukrajině mezi lety 2007 a 2010":
Jaké cest vedou do Česka? [PDF, 1,8 MB].

Doba trvání projektu: říjen 2009 - březen 2011

Koordinátorka projektu:
Lucie Trlifajová
Telefon: (+420) 296 325 345
E-mail: lucie.trlifajova@mkc.cz

Projekt vznikl za podpory CEE Trust.

...nahoru ▲