Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Příběhy těch, co museli jít

Projekt rozvíjí kompetence pro demokratickou kulturu pražských středoškoláků prostřednictvím mapování příběhů lidí, kteří byli za proměnlivých okolností nuceni z hlavního města Prahy odejít.

Do výuky předmětů dějepis, zeměpis, český jazyk a základy společenských věd přinese projekt do pražských středních škol sérii workshopů věnovaných proměnám pražské populace v uplynulých desetiletích. Na workshopy žáci naváží prací na vlastních projektech: vyrazí do terénu za pamětníky a v rozhovorech s nimi, ale též s dalšími místními aktéry či odborníky na problematiku gentrifikace a sociálního vyloučení, budou zkoumat příčiny odchodu i jeho dopady na místa i životy odstěhovaných. Příběhy, které žáci sesbírají a zpracují, budou veřejně prezentovány a publikovány.

Projekt přináší též aktivity pro pedagogy a kultivaci demokratického prostředí ve škole: metodické semináře pro podporu žákovské projektové práce, semináře pro podporu demokratického klima ve škole či diseminační semináře k uchopení problematiky proměny pražské populace z perspektiv různých oborů sociálně vědního a historického bádání.

Klíčová slova: menšiny, vysídlení, gentrifikace, demografie, žákovské projekty

Č. projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001446

Období realizace projektu: 11/2019 - 6/2022

Donor: EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Praha – Pól růstu


Výstupy projektu:

Naše vize školy

Naše vize školy

Metropolitní odborná a umělecká střední škola nabízí obory kadeřník, vlásenkář a maskér, vlasová kosmetika, masér, kosmetické služby, umělecké řemeslné práce,...
(24. 11. 22)
Tematizování rasismu

Tematizování rasismu

Žáci třetích ročníků z Gymnázia Arabská v Praze 6 se rozhodli podívat se na to, jaké skupiny obyvatel se mezi žáky gymnázia netěší příliš velké...
(23. 11. 22)
Příběh Litvínova

Příběh Litvínova

Litvínovský Janov byl vybudován jako výstavní a moderní sídliště. Postupem času se ale proměnil v sociálně vyloučenou lokalitu....
(23. 11. 22)
Kam kráčíš Karlíne?

Kam kráčíš Karlíne?

  Studenti gymnázia PORG zpracovali spolu s Multikulturním centrem Praha projekt nazvaný Kam kráčíš Karlíne?, který se zaměřuje na proměnu pražské...
(17. 11. 22)
1 | 2 | »
...nahoru ▲