Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Informace pro cizince

V této sekci naleznete základní přehled informací týkajících se pobytu cizinců na území České republiky.

Na webových stránkách Sdružení pro integraci a migraci naleznete souhrn praktických informací týkající se druhů pobytů v ČR, podnikání a zaměstnání, dále zdravotního pojištění cizinců, sociální podpory a bydlení. Informace jsou uvedeny v českém, anglickém, francouzském a ruském jazyce.

Základní informace na stránkách státních institucí

Od roku 2011 o všech národních pobytových povoleních, rozhoduje Ministerstvo vnitra České republiky – Odbor azylové a migrační politiky, které má také v gesci

Ministerstvo zahraničních věcí, které kromě nabírání žádostí podávaných mimo území České republiky rozhoduje o vydávání krátkodobých (schengenských) víz

  • Informace o vízové a pobytové problematice (česky a anglicky) naleznete na webu Ministerstva zahraničních věcí a podrobněji pak na stránkách jednotlivých zastupitelských úřadů
  • Článek o možnostech odvolání při zamítnutí žádosti o vízum najdete zde.

Na cizinecké policii se nadále vyřizují pozvání, prodloužení doby pobytu na krátkodobé vízum, ohlašovací povinnost apod.

Práce cizinců v České republice

Informace týkající se zaměstnání cizinců v ČR (česky, anglicky, rusky) naleznete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí. Jde jak o informace týkající se zaměstnávání cizinců v ČR, zelených a modrých karet, ale i databázi volných pracovních míst v ČR pro všechny cizince.

Informace o živnostenském podnikání naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Informace o sociálním zabezpečení pro cizince v ČR naleznete na webu Ministerstva práce a sociálních věc

Zdravotní péče v ČR

Na webu Ministerstva zdravotnictví České republiky naleznete základní informace o poskytování zdravotní péče v České republice. Informace jsou uvedeny v českém, anglickém, ruském, ukrajinském a vietnamském jazyce a jsou primárně určeny pro občany ze zemí mimo Evropskou Unii.

Zkouška z českého jazyka, kurzy ČJ, nostrifikace

Pokud chcete složit zkoušku z českého jazyka, na webu Čeština pro cizince najdete veškeré potřebné informace – o průběhu zkoušky, termíny a místa, kde lze zkoušku vykonat, dále si můžete vyzkoušet modelovou zkoušku či zdarma stáhnout příručku na přípravu ke zkoušce.

Informace potřebné k uznání vzdělání naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Základní přehled pak nabízí i o. s. Meta.

Základní legislativa

Informace o připravovaných změnách cizinecké legilativy najdete zde. Informace o novém zákoně o státní občanství, platném od ledna 2014, najdete zde

Organizace poskytující bezplatnou pomoc a poradenství

Přehled nevládních organizací poskytující sociální a právní poradenství, jazykové a vzdělávací kurzy a další služby najdete zde.

V řadě krajů působí Centra na podporu integrace cizinců, které by měly mít přehled o regionálně poskytovaných službách pro cizince – jejich přehled, stejně jako přehled organizací působící v jednotlivých regionech najdete zde.

Pro migranty v Praze vydalo Pražské integrační centrum brožuru, která je koncipovaná jako rozcestník základních informací a kontaktů. Ke stažení v různých jazycích


...nahoru ▲