Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

MIPEX III (The Migrant Integration Policy Index)

MIPEX III je mezinárodní studie vydávaná organizacemi British Council a The Migration Policy Group, která srovnává státní politiky integrace cizinců v 31 zemích Evropy a Severní Ameriky. Studie posuzuje, zda vlády zajišťují rovná práva i příležitosti všem svým obyvatelům.

Multikulturní centrum Praha je spolu s Člověkem v tísni českým partnerem projektu MIPEX. Jejich role spočívá především v prezentaci výsledků projektu a jejich zasazení do českého kontextu. Multikultrurní centrum Praha se také podílelo na zpracování výsledků projektu.

Výstupy projektu:

Publikaci Migration Integration Policy Index si můžete stáhnout zde

Doba trvání: leden 2010 - červen 2011

Koordinátorka projektu:
Lucie Trlifajová
Telefon: (+420) 296 325 345
E-mail: lucie.trlifajova@mkc.cz

MIPEX III je součástí projektu Outcomes for Policy Change, kofinancovaného Evropským integračním fondem.

...nahoru ▲