Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Migrace a EU

Jednotlivé evropské státy vyvinuly v minulosti odlišné přístupy k řízení mezinárodní migrace. Důvodem byla odlišnost migračních proudů, společenských podmínek, ale také politických tradic a kultury. Paralelně s tímto vývojem začala být od osmdesátých let oblast migrace a azylu předmětem integračních snah Evropské unie. Mezi oblasti, kde je už spolupráce na úrovni EU rozvinutá, patří společná kontrola hranic, sjednocování azylového systému nebo povolení k trvalému pobytu. V posledních letech se navíc usiluje o spolupráci v oblasti řízení pracovní migrace, řešení problému přítomnosti neregulérních migrantů nebo o kooperaci se třetími zeměmi za účelem lepšího propojení migrace a rozvoje. Téma Migrace a EU kriticky sleduje, nakolik je naplňování těchto cílů uskutečnitelné, nakolik budou zájmy jednotlivých států společné či protichůdné a nakolik se skutečně podaří sjednotit evropskou imigrační a azylovou politiku.

Téma vzniklo v rámci projektu Zvyšování povědomí o rozvojové problematice v regionech" podpořeného Evropskou komisí.Příspěvky k tématu:

V současnosti realizujeme k tématu následující projekty

Vymáhání pracovních práv u vysílaných pracovníků v EU (PROMO)
Testování evropského občanství jako „pracovního občanství“ Od případů porušování pracovních práv k posílení pracovněprávního režimu
SIRIUS: Dovednosti a integrace migrantů, uprchlíků a žadatelů o azyl na evropských pracovních trzích
Občanské interkulturní vzdělávání – Aktivní občanství a kulturní tolerance
Ne v našich zemích? Uprchlíci, azyl a základní lidská práva ve vzdělávání a práci s mládeží
Mezinárodní pracovní migrace mezi rovností a nerovností
Evropský integrační portál

Články k tématu

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 21 | »
...nahoru ▲