Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Uč se a zapoj se

Vzdělávací projekt je zaměřený na aktivizaci mladých lidí a přenos dobrých praxí v oblasti interkulturního vzdělávání a aktivního občanství z České republiky do Hercegovsko-neretvanského kantonu. V tomto kantonu jsou školy, které navštěvují žáci podle etnické příslušnosti.

Vzhledem k tomu, že jsou některá města segregovaná i geograficky, mladí lidé mají málo příležitostí, kde se fyzicky potkat. Projekt na tuto situaci reaguje vytvořením prostoru, kde by se mladí lidé mohli setkávat bez ohledu na jejich etnickou (a jinou) příslušnost. Zároveň je chce vést k tomu, aby byli připraveni – pod vedením zkušených vrstevníků – mentorů – realizovat vlastní komunitní projekt.
V neposlední řadě dostanou mladí lidé příležitost pracovat s prostorem měst, ve kterém žijí, zmapovat místa, která by chtěli změnit, vylepšit a přednést své návrhy na změny místním zastupitelům.

Doba trvání: leden 2017 – červen 2018 (projekt navazuje na rok 2014 a 2016).

Koordinátorka projektu: Lucie Bilderová, lucie.bilderova@mkc.cz

Metodika Molim? Ja i stereotipi?, která vznikla v roce 2014 a je určená pro učitele posledních ročníků ZŠ a SŠ v Bosně a Hercegovině je ke stažení zde.


transition_lg_mfa.gif


Projekt je realizován ve spolupráci s Nansen Dijalog Centar Mostar a je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce.


Výstupy projektu:

...nahoru ▲