Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

RACE in Europe (Odpověď proti kriminálnímu vykořisťování v Evropě)

Projekt se zaměřuje na obchod s lidmi, který vede k nucené kriminalitě a nucenému žebrotě, tedy formě obchodu s lidmi, kterému je v současnosti věnována pouze malá pozornost a minimální nadnárodní spolupráce. I přes svou velkou zranitelnost jsou obchodované děti a dospělí ve výše zmíněné situaci často považováni za pachatele trestné činnosti a nikoli za oběti. Tento projekt se proto zaměřuje na poskytnutí více potřebných informací pro ty, kteří s těmito osobami přichází do styku (lékaři, polity, úředníky atp.), tak, aby mohla být rozvinuta vhodná a na oběti zaměření strategie pro potlačení obchod s lidmi, který vede k nucené kriminální aktivitě a nucenému žebrotě, a to na úrovni prevence, ochrany i uplatňované praxe. Tento mezinárodní projekt je koordinován organizací Anti-Slavery International.

Doba trvání: srpen 2012 - srpen 2014

Pracovník na projektu:
Marie Jelínková
Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: migrace@mkc.cz

Projekt je podpořen Evropskou komisí.

...nahoru ▲