Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Czech Made? Proti dvojím standardům a vykořisťování migrantů na pracovním trhu

Projekt "Czech Made?" měl upozornit na vykořisťování zahraničních pracovníků v nejrůznějších odvětvích české ekonomiky. České společnosti běžně používají označení "Czech made" jako známku té nejvyšší kvality. Otazník v názvu projektu poukazuje na skutečnost, že vedle kvality výrobků existuje i kvalita pracovních podmínek, která není vždy stejná pro všechny. Zahraniční pracovníci se v mnoha odvětvích české ekonomiky ocitají v situaci, kdy jsou porušována základní lidská práva a nedodržují se řádné pracovní podmínky. Cílem projektu bylo vyvolat veřejnou debatu prostřednictvím vzájemně se doplňujících šesti modulů (investigativní výzkum, vytvoření informačního portálu, tréninkové semináře, výstava, promítání filmu spolu s veřejnými debatami a lobbying). Debata měla vést k formulování politické strategie, v jejímž rámci by byl zajištěn dostatečný přísun pracovní síly, aniž by byla ohrožena lidská a sociální práva migrujících pracovníků. K debatě přispělo široké spektrum osob od zástupců ministerstev a úřadů práce až po zaměstnavatele cizinců a zástupců přistěhovaleckých komunit.

Investigativní výzkum byl základem celého projektu. V jeho rámci novináři zkoumali aktuální situaci na pracovištích s tradičně vysokým počtem zahraničních pracovníků. Výsledky výzkumu byly publikovány v kulturním týdeníku A2 a jsou zveřejněny i na portálu www.migraceonline.cz. Staly se také podkladem pro výstavu "Czech Made?". Výstava měla seznámit širokou veřejnost s vykořisťováním migrantů prostřednictvím konkrétních životních příběhů a dát tak anonymním cizincům tvář. Veřejnost se dále mohla zúčastnit některé z pěti veřejných debat, které se zabývaly nejrůznějšími aspekty problematiky pracovní migrace. Vedle veřejných debat proběhlo také šest jednodenních tréninkových seminářů pro zaměstnance úřadů práce, zaměstnavatele cizinců a pro zástupce cizinecké policie. Semináře poskytly praktické informace a pomoc při legálním zaměstnávání cizinců bez porušování jejich důstojnosti. Důležitým modulem projektu byl lobbying u politiků a zástupců ministerstev založený na legislativních analýzách, terénním výzkumu novinářů a informacích z informačního portálu. Projekt spočívající ve spojení výzkumných a žurnalistických aspektů měl vést ke konkrétním zlepšením pracovních podmínek migrujících pracovníků.

Výstupy projektu:

Publikace "CzechMade? Výstava komiksů o práci cizinců" je k zakoupení v kanceláři MKC Praha nebo internetovém knihkupectví Kosmas. Cena: 130 Kč.

Doba trvání projektu: leden 2008 - květen 2009

Partneři projektu:

Koordinátorka projektu:
Barbora Stralczynská
Telefon: (+420) 296 325 346

Projekt byl podpořen Evropskou komisí a Evropskou kulturní nadací.

...nahoru ▲