Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Města a inkluzivní strategie

Projekt Města a inkluzivní strategie realizovaný s finanční podporou EU se snaží být nápomocný státu a krajům (obcím) v oblasti integrace cizinců.

 

O projektu:

Projekt MIS odpovídá na poptávku státní správy zhodnotit projekty a nástroje, jejichž cílem bylo podpořit integraci cizinců v České republice, zmapovat skupiny cizinců, jejichž potřeby jsou opomíjeny a na základě příkladů národní i mezinárodní dobré praxe navrhnout inovativní řešení k zefektivnění integračního procesu na lokální úrovni. Mezi cíle projektu patří integrace osob s migrační zkušeností, zmapování a zhodnocení integrační scény v ČR se zaměřením na partnerské kraje, formulace doporučení pro samosprávy, asistence s nastavením lokálních integračních politik a strategií, tvorba databáze integračních projektů v ČR, manuál pro samosprávy k tématům lokální integrace, přenos dobrých praxí a zkušeností ze zahraničí, budování znalostních platforem na lokální, regionální i celostátní úrovni, podněty, analýzy a odborné články, kulaté stoly, expertní setkání, semináře a konference.

Délka trvání: 9/2017 - 7/2020                                                                                                       

Donor: Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu, v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Partnerské organizace: 

Sdružení pro integraci a migraci (hlavní realizátor)

CESES FSV UK

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Hlavní město Praha

Liberecký kraj

Jihomoravský kraj

Projektová koordinátorka v MKC: Ina Avramioti, ina.avramioti@mkc.cz

Projekt je realizován s laskavou podporou Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, v rámci výzvy zaměřené na podporu inovačního prostředí. Na realizaci projektu se zásadním způsobem podílejí i odborníci z Centra pro sociální a ekonomické strategie při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (CESES), kteří mimo jiné stáli u jeho zrodu. Mezi další, neméně významné partnery patří Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a vybrané kraje, zejména Hl. m. Praha a Liberecký kraj, a v neposlední řadě pak i Multikulturní centrum Praha.


Výstupy projektu:

1 | 2 | 3 | »
...nahoru ▲