Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czO násProjekty › Interkulturním vzděláním a prožitkem k toleranci a respektu

Interkulturním vzděláním a prožitkem k toleranci a respektu

Téma:
V rámci projektu poskytneme žákům pražských gymnázií a středních škol vzdělávací program, který tematizuje Prahu jako tradičně kosmopolitní město tvořené pestrou směsicí obyvatel rozličných národnostních, kulturních či sexuálních identit.

Jak se vyvíjelo vzájemné soužití Pražanů? Kdo všechno v Praze žije dnes a co o sobě vlastně víme? Odpovědi na tyto otázky žáci hledat prostřednictvím aktivit, které kombinují zážitkovou pedagogiku s projektovou výukou. Projekt je zaměřený na prevenci xenofobie, rasismu a homofobie.


Realizace projektu: 1.9.2016-30.6.2018

Donor: Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Praha - Pól růstu ČR

Klíčová slova: normalita, identita, menšiny, stereotypy, projektová výuka

Koordinátor: Jan Dítko, jan.ditko(et)mkc.cz

V interaktivních workshopech na téma migrace, soužití Romů s majoritou, postoji k subkulturám či sexuálním menšinám se žáci seznámí s pojmy jako je identita, národ, majorita či menšiny. Porozumí mechanismům vzniku negativních stereotypů, roli médií v tomto procesu a uvědomí si historickou proměnlivost hranic mezi normalitou a jinakostí. Workshopy, jejichž smyslem je rozvoj kritického myšlení a argumentačních dovedností studentů, využívají nejnovější trendy v interkulturním vzdělávání, osobnostně sociální výchově a zážitkové pedagogice.

Žáci též získají možnost účastnit se tematických procházek a exkurzí do institucí, jako je Český Rozhlas, Centrum současného umění DOX, Ústav pro studium totalitních režimů, Centrum audiovizuální historie Malach, Společnost pro queer paměť či Integrační centrum Praha.

Společně s nimi budou žáci realizovat vlastní žákovské projekty. Jejich smyslem je podnítit žáky k samostatnému zpracování některého z témat vzdělávacího programu a rozvíjet jejich poznání a zkušenosti praktickou činností a experimentem. Výstupy žákovských projektů budou představeny na závěrečném jarmarku projektů a publikovány na webu.

Vzdělávací program doplňuje vzdělávací oblast Člověk a společnost či Společenskovědní vzdělávání, případně průřezová témata jako Občan v demokratické společnosti, Multikulturní výchova, Mediální výchova či Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Součástí vzdělávacího programu je rovněž vzdělávací modul pro pedagogické pracovníky zaměřený na posílení kompetencí v oblasti multikulturní výchovy a projektového vzdělávání.


CZ_RO_B_C_orez.jpg     Praha.jpg
Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci OP Praha - Pól Růstu.


Výstupy projektu:

Evaluační zpráva projektu Interkulturním vzděláním a prožitkem k  toleranci a respektu

Evaluační zpráva projektu Interkulturním vzděláním a prožitkem k toleranci a respektu

8. 6. 18

Přinášíme vám evaluační zprávu z projektu Interkulturním vzděláním a prožitkem k toleranci a respektu. Přejeme vám příjemné čtení. 

Rovné příležitosti a rasismusČeská republika projekty
Příručka dobrých praxí v oblasti interkulturního vzdělávání

Příručka dobrých praxí v oblasti interkulturního vzdělávání

8. 6. 18

Přinášíme vám Příručku dobrých praxí v oblasti interkulturního vzdělávání. Přejeme vám inspirativní čtení.

Rovné příležitosti a rasismusČeská republika projekty
Žáky a studenty zajímá tematika národnostních a sexuálních menšin

Žáky a studenty zajímá tematika národnostních a sexuálních menšin

8. 6. 18
Teenageři zejména od starších generací často slyší, že se nezajímají o dění okolo sebe a o politiku nebo že se málo angažují....
Rovné příležitosti a rasismusČeská republika
Interkulturním vzděláváním k toleranci a respektu - metodika

Interkulturním vzděláváním k toleranci a respektu - metodika

29. 11. 17

Přinášíme vám dva zajímavé materiály, vzniklé v rámci projektu Interkulturním vzděláváním k toleranci a respektu. Jedná se o materiál Metodika cyklu dílen: Pestré identity v kosmopolitní PrazeHandout pro žáky: Soubor poznatků z cyklu dílen. Přejeme vám příjemné čtení a hodně inspirace.

Česká republika
Metodika k projektu Interkulturním vzděláváním k toleranci a respektu

Metodika k projektu Interkulturním vzděláváním k toleranci a respektu

29. 11. 17

Přečtěte si metodiku k jednomu z našich vzdělávacích projektů. 

Česká republika

Interkulturním vzděláváním k toleranci a respektu - metodika

29. 11. 17

Přinášíme vám dva zajímavé materiály, vzniklé v rámci projektu Interkulturním vzděláváním k toleranci a respektu.

Česká republika
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect