Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Metodická podpora a školení v oblasti interkulturních kompetencí pro profesionály s důrazem na školy a další instituce pracující s dětmi a mládeží

Projekt poskytoval metodickou podporu a školení v oblasti interkulturních kompetencí, kdy cílovou skupinou budou především profesionálové (učitelé, pracovníci s mládeží, sociální pracovníci, úředníci) a to zejména ze škol a dalších institucí pracujících s dětmi a mládeží. Rozvíjel již zavedené interkulturní tréninky, které Multikulturní centrum Praha realizuje již od bezprostředního začátku příchodu uprchlíků z Ukrajiny. V rámci projektu také byli proškolení noví lektoři interkulturních kompetencí a zpracována metodika v ukrajinštině, popisující hlavní kulturní rozdíly mezi ČR a Ukrajinou.

Cílová skupina: cílovou skupinou byli primárně dospělí, profesionálové pracující s dětmi a mladými lidmi z Ukrajiny. Projekt zasáhl celkem 186 osob, všichni starší 21 let, ze kterých bylo 24 uprchlíků z Ukrajiny a 5 osob se zdravotním znevýhodněním.

V rámci projektu se uskutečnilo:

  • 12 interkulturních školení :
  • 1 fokusní skupina s uprchlíky z Ukrajiny na téma kulturní rozdíly: 
  • 4 setkání kurzu lektorování interkulturních kompetencí (úvodní setkání a tři semináře)

Zpracovaná metodika o kulturních rozdílech v ukrajinštině: Vznikla unikátní publikace, protože kulturní rozdíly mezi Čechy a Ukrajinci dosud nebyly zpracovány. Tato metodika byla vytvořena na základě focus groups, seminářů s uprchlíky z Ukrajiny i na základě podnětů a zkušeností českých účastníků interkulturních školení. Spoluautorkou metodiky byla pedagožka z Ukrajiny. Metodika by měla podpořit vzájemné soužití mezi uprchlíky z Ukrajiny a většinovou společností, dodávat kontext, vysvětlovat odlišné porozumění pojmům či situacím v mezilidském styku a přecházet tak konfliktům a nedorozuměním. 
 

Tento projekt byl realizován díky Programu podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy pro rok 2023, financováno MHMP a UNICEF.

 

 

 

 

 

 

 

 


Výstupy projektu:

...nahoru ▲