Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Uprchlictví a azyl

Co znamená být uprchlíkem ve střední a východní Evropě? Jak zasahuje do migračních strategií uprchlíků vytváření nových a boření dosavadních hranic? Jaké jsou sociální, psychologické a politické aspekty procesu integrace uprchlíků? Jak jsou uprchlíci zapojeni do transnacionálních sítí a jaký to má vliv na různé aspekty jejich života? Jak se diferencují statusy mezinárodní ochrany a jaké to má důsledky pro sociální, politické a ekonomické postavení uprchlíků?

Toto téma usiluje o odhalování specifik nucené migrace ve střední a východní Evropě,  poukazuje na podobnosti a rozdíly zkušeností a praktik aktérů nucené migrace a nahlíží na uprchlictví v středoevropském prostoru z různých perspektiv. Přináší rozmanité osobní zkušenosti žadatelů o azyl a uprchlíků, ale i analýzy azylové politiky a opatření veřejných politik týkajících se uprchlíků na národní i evropské úrovni.

Ilustrační foto Valerij PankovPříspěvky k tématu:

V současnosti realizujeme k tématu následující projekty

SIRIUS: Dovednosti a integrace migrantů, uprchlíků a žadatelů o azyl na evropských pracovních trzích
Ne v našich zemích? Uprchlíci, azyl a základní lidská práva ve vzdělávání a práci s mládeží
"Znepokojení občané" a uprchlíci v Česku a Německu: výzva pro pedagogy

Články k tématu

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 17 | »
...nahoru ▲