Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Bridge IT

Evropský projekt Bridge IT byl partnerským projektem Multikulturního centra Praha. Jeho cílem bylo zvýšení informovanosti a výměna příkladů dobré praxe v oblasti integrace cizinců prostřednictvím informačních technologií. Projekt se zaměřil na tři oblasti integrace, a to občanskou společnost, práci a vzdělání. Na projektu se celkem podílelo 25 partnerů z celé Evropy. Hlavním koordinátorem byla Barcelonská univerzita.

Aktivity projektu:
  • Internetová sociální síť - Bridge IT
  • Příručka s příklady dobré praxe integrace cizinců pomocí informačních technologií
  • Manuál jak integrovat cizince pomocí informačních technologií
  • Mezinárodní semináře
  • Národní semináře
  • Závěrečná konference

Doba trvání projektu: prosinec 2008 - prosinec 2010

Projekt vznikl za podpory Evropské komise.

...nahoru ▲