Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czO násProjekty › Využití kvalifikace imigrantů

Využití kvalifikace imigrantů

Cílem projektu je posílit zapojení migrantů na českém pracovním trhu a využití jejich kvalifikace a schopností způsobem, který by odpovídal jejich potřebám i potřebám české ekonomiky.

Projekt je založen na intenzivní spolupráci se zahraničními partnery s cílem přenést inovativní mechanizmy do ČR, využít ověřenou praxi a zkušenosti zahraničních partnerských organizací z Německa, Rakouska a Itálie.

Na základě identifikace a analýzy faktorů bránících využití potenciálu migrantů na trhu práce v ČR, budou vytvořeny inovativní nástroje a postupy umožňující lepší využití potenciálu a kvalifikace migrantů na českém pracovním trhu. V rámci projektu bude ověřena funkčnost a udržitelnost výstupů a budou aplikovány do praxe s cílem:

(a) Zlepšení poskytovaných služeb pro migranty skrze zvýšení kapacity a rozvoj kompetencí poskytovatelů poradenství prostřednictvím:

 

  • Metodiky
  • Semináře v regionech
  • Webového portálu s e-learningem

(b) Zlepšení informovanosti migrantů prostřednictvím:

 

 

  • Kampaně zaměřené na zefektivnění využívání poradenských služeb
  • Aktivizace odborů v oblasti poskytování podpory migrantům

(c) Usnadnění a zpřístupnění procesu uznávání kvalifikace prostřednictvím:

 

 

  • Zpřehlednění legislativy a praxe v oblasti uznávání nostrifikace
  • Tvorba webového rozhraní zaměřeného na nostrifikaci v ČR — http://nostrifikace.mkc.cz/

(d) Ovlivnění systémového nastavení (tvorba politik a legislativy) prostřednictvím:

 

 

  • Doporučení pro 8 krajů a následujících expertních kulatých stolů
  • Dvou mezinárodních konferencí
  • Zlepšení informovanosti o českém i mezinárodním kontextu

 

Cílovou skupinou osob jsou migranti, cílovou skupinou organizací jsou regionální integrační centra, místní NNO,ú řady práce a zaměstnavatelé ve Středočeském, Ústeckém, Karlovarském, Plzeňském, Jihomoravském, Pardubickém, Libereckém kraji a v Hl. m. Praha.

Partneři projektu:

Doba trvání: prosinec 2012 - listopad 2014

Koordinátor:

Daniela Pěničková

E-mail: daniela.penickova@mkc.cz

 

Realizační tým:

 

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

 

 

 


Výstupy projektu:

Odbory bez migrantů jsou slabé odbory

18. 11. 14
Mezinárodní migrace v jednotlivých evropských zemích je téma, které odbory nemohou ignorovat, zaznělo 6. listopadu v Praze na mezinárodním fóru Odbory a pracovní migrace, které se konalo ve vile Grébovka v Havlíčkových sadech. „Moc odborů se snižuje, když migranty neorganizují,“ podotkl na fóru R. Tomasiak z UNI Global....
Pracovní migrace, IntegraceEU, Česká republika články

Nostrifikace: Uznávání zahraničního vzdělání v ČR - výzkumná zpráva 2014

11. 11. 14
Výzkumná zpráva „Nostrifikace: Uznávání zahraničního vzdělání v ČR“ analyzuje uznávání zahraničního vzdělání jako specifickou bariéru, bránící uplatnění vzdělanostního potenciálu občanům třetích zemí. Sleduje legislativní vývoj v této oblasti v ČR, zařazuje jej do kontextu evropské legislativy i migrační politiky obecně....
Česká republika publikace a výzkumy

Faktory bránící využití kvalifikace imigrantů na trhu práce v ČR

11. 11. 14
Výzkumná zpráva za rok 2014 "Faktory bránící využití kvalifikace imigrantů na trhu práce v ČR" autorek Yany Leontiyevy a Anny Pokorné shrnuje situaci v oblasti pracovního uplatnění imigrantů ze třetích v zemí ČR. Analýza vychází z dostupných statistických dat a kvalitativního výzkumu provedeného mezi migranty, zaměstnavateli a pracovníky úřadů práce....
Česká republika publikace a výzkumy

Nostrifikace: Konference o uznávání vzdělání migrantů v České republice

8. 4. 14
Multikulturní centrum Praha uspořádalo v úterý 17. března 2014 konferenci s názvem Nostrifikace: uznávání zahraničního vzdělání v ČR u příležitosti spuštění nového internetového informačního portálu, který má cizincům asistovat při uznávání zahraničního vzdělání....
Česká republika tiskové zprávy
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect