Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

O MigraciOnline.cz

Mezinárodní migrace se v České republice postupně stala výrazným společenským a politickým tématem. Do veřejné debaty přispívá Multikulturní centrum Praha webovým portálem www.migraceonline.cz, který se již od roku 2002 zaměřuje na vývoj postavení různých skupin cizinců v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy.

Portál systematicky mapuje výzkumy týkající se migrace, vývoj legislativy v oblasti migračních a azylových politik a činnost vládních i nevládních organizací a institucí. Jeho čtenáři jsou převážně odborníci a další zájemci z akademické sféry, veřejné správy, nevládních organizací, médií a širší veřejnosti.

Portál MigraceOnline.cz vznikl za podpory Open Society Fund Praha.

Migrační manifest

Deset zásad pro migrační politiku České republiky

  • Mezinárodní migrace je přirozený proces
  • Migrace musí být ve veřejné diskusi prezentována vyváženě
  • Zachovejme právo na azyl a respekt k integraci žadatelů o mezinárodní ochranu
  • Některým cizincům nelze upřít možnost žít v České republice
  • Je třeba podporovat návrat migrantů do legality
  • Migranti musí mít pobytový status nezávislý na své rodině
  • Každý cizinec musí mít možnost naplňovat své základní lidské potřeby
  • Zabraňme vykořisťování pracujících migrantů a porušování jejich sociálních práv
  • S narůstající délkou pobytu narůstají i práva cizinců
  • Integrace migrantů je obousměrný proces

Celý text Migračního manifestu ke stažení naleznete zde.

 

...nahoru ▲