Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Vízová politika ČR a EU v zemích Východního partnerství a možnosti pro její zlepšení

Vědecký projekt MZV ČR v oblasti mezinárodních vztahů zpracovávaný Asociací pro mezinárodní otázky (AMO) ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha (MKC Praha).

Cílem projektu byla analýza vnímání vízové politiky ČR a EU v zemích Východního partnerství a analýza nastavení vízové politiky České republiky v kontextu migrační situace v jednotlivých zemích. Zvláštní důraz byl kladen na situaci na Ukrajině a Moldavsku. Dále se projekt věnoval komparaci vízové politiky ČR s politikou Polska, Švédska a Německa, jakožto hlavních zastánců Východního partnerství.

Výstupem projektu je vědecká studie, která je zakončena formulací strategie směřující k prosazení takové vízové politiky, která přispěla ke zlepšení obrazu České republiky v zemích Východního partnerství, a zároveň odpovídala reálné situaci i zájmům České republiky v oblasti migrace.

Doba trvání: červen 2011 - leden 2012

Koordinátorka projektu:
Lucie Trlifajová
Telefon: (+420) 296 325 346
e-mail: lucie.trlifajova@mkc.cz

Projekt byl financován Ministerstvem zahraničních věci České republiky v rámci podpory výzkumu v oblasti mezinárodních vztahů.

...nahoru ▲