Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Ne v našich zemích? Uprchlíci, azyl a základní lidská práva ve vzdělávání a práci s mládeží

Projekt přispěje k dalšímu rozvoji vzdělávacího diskursu mezi českými a německými pedagogy v oblasti výchovy k demokratickému občanství a výchovu k lidským právům (EDC / HRE). Projekt se zaměřuje na společné zkoumání strategií, koncepcí a vzdělávacích nástrojů výchovy k občanství mladých lidí ve vztahu k evropské diskusi o migraci, uprchlících a právu na azyl.
V rámci projektu se uskuteční 3 workshopy:
  • Workshop 1, 4. 4. – 7. 4. 2016, Brücke Most Zentrum, Drážďany
  • Workshop 2, 30. 6. - 3. 7. 2016, vzdělávací středisko Toulcův Dvůr, Praha
  • Workshop 3,7. - 11. 9. 2016, Hochdrei, Potsdam

Profil účastníků:
lektoři, pedagogičtí pracovníci a další odborníci, ideálně pracující v NNO věnujícím se neformálnímu vzdělávání, interkulturnímu a lidsko-právnímu vzdělávání nebo jiné práci s mládeží.

Během workshopů budeme používat celou řadu metodických přístupů: on-line brainstorming, future labs, návštěvy na místě, skupinové diskuse, debaty s experty a výzkumníky.

Doba trvání projektu: 1.1. 2016 - 30.11. 2016
Kontakt: natallia.allen@mkc.cz

Partner projektu:
Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB) e.V.

Spolupracující organizace: 
Koordinierungszentrum deutsch-tschechischer Jugendaustausch - Tandem Regensburg  
Brücke Most Stiftung/Nadáce Brücke-Most


erasmus_plus.png
Tento text vznikl v rámci projektu Not in our Countries? Refugees, Asylum and Fundamental Rights Education in Youth work, který je financován programem Erasmus+, za spolupráci s Tandem Regensburg.


Výstupy projektu:

...nahoru ▲