Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Za sdílené zájmy zahraničních a místních pracovníků

Projekt si klade za cíl sesbírat “zapomenuté hlasy” tří hlavních skupin pracujících (mobilní pracovníci z členských i nečlenských zemí EU, místní pracovníci v jednotlivých zemích EU) v několika hospodářských odvětvích, které představíme formou podcastů, textů či prostřednictvím dalších způsobů propagace.

O projektu:

Země střední a jižní Evropy se potýkají s nárůstem pracovní migrace jak ze členských, tak z nečlenských států EU, jako například z Ukrajiny či Moldávie nebo také z Rumunska a Bulharska. I přes to, že jsou zahraniční pracovníci často zaměstnavateli a některými politiky vnímáni pozitivně, pracovní migrace pro část veřejnosti zůstává kontroverzním tématem, a to zejména kvůli vnímání větší soutěže na pracovním trhu anebo obavám v místech s vyšší koncentrací pracovních migrantů.

Tento projekt reaguje na tyto rozpory mezi ekonomickými, politickými a sociálními zájmy prostřednictvím debaty s lokální evropskou veřejností. Do takové debaty budou zaprvé zapojeni místní pracovníci ve vybraných státech EU, kteří se v některých odvětvích evropského pracovního trhu potýkají s podobnými typy vyloučení (jsou vystaveni ekonomické prekarizaci, zadlužení, etnické diskriminaci), zadruhé, pracovníci z nečlenských států EU (vystaveni právní a ekonomické prekarizaci), ale zatřetí také mobilní pracovníci ze zemí EU, na nichž se v místech jejich práce a pobytu znepokojivě odrážejí negativní stereotypy spojené s imigrací. 

Zatímco se většina debat spojených s tématem integrace cizinců tradičně zaměřuje na sociální začlenění a kulturní přizpůsobování, tento projekt cílí na ekonomickou a právní realitu pracovních migrantů.  V důsledku flexibilizace a prekarizace práce se zahraniční a místní pracovníci potkávají s řadou podobných problémů. Solidaritu mezi zahraničními a místními pracovníky však narušují negativní stereotypy a neexistence společných platforem pro sdílení těchto podobných zkušeností. Tento projekt hodlá podpořit vznik takovýchto platforem.

Projekt si zaprvé klade za cíl sesbírat “zapomenuté hlasy” tří hlavních skupin pracujících (mobilní pracovníci z členských i nečlenských zemí EU, místní pracovníci v jednotlivých zemích EU) v několika hospodářských odvětvích, které představíme formou podcastů, textů či prostřednictvím dalších způsobů propagace. Zadruhé využijeme sesbírané názory místních a zahraničních pracovníků pro „vzdělávací centrum sdílených zájmů”, které bude probíhat formou policy a praktických setkání, jakož i formou webové stránky.

Délka trvání: 8/2017 –1/2019

Donor: spolufinancováno v rámci programu Evropské unie „Evropa pro občany“

 Partnerské organizace: 

University of Padova

SOLIDAR, Fundacja "Nasz Wybór"

Red House Center for Culture and Debate - Sofia

Estudios y Cooperación para el Desarrollo (ESCODE)

Projektový koordinátor: Justyna Janowska, justyna.janowska@mkc.cz 

 

 

 

 

 

 

 


 

Informace uvedené na této webové stránce reflektují pouze autorovy názory. Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast ani Evropská komise nenesou žádnou odpovědnost za případné šíření a užití informací obsažených na této webové stránce.


Výstupy projektu:

...nahoru ▲