Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Obchod s lidmi za účelem pracovního vykořisťování a nucené práce v ČR se zvláštním zřetelem na státní příslušníky Bulharska a Rumunska

Problém pracovního vykořisťování a obchodu s lidmi, je latentně přítomný u všech procesů migrace. Restriktivní migrační politiky, nízká informovanost a ochrana práv zaměstnaných migrantů, snaha vyrábět za co nejnižší náklady a mnohé další aspekty otvírají prostor pro nezákonné postupy, které v závažnějších případech spadají pod definici obchodu s lidmi a pracovního vykořisťování.

V důsledku vývoje migrační politiky v posledních letech a její dopady na migrační toky do České republiky, se v současnosti stále častěji dostávají i občané EU do situace, ve které se mohou stát obětí vykořisťování nebo nucené práce. Medializované kauzy (kauza tzv. Stromkařů, spojená s nucenou prací v českých lesích, či vzpoura migrantů na Plzeňsku na podzim 2010) zachycují jen minimum případů.

Cílem výzkumného projektu Obchod s lidmi za účelem pracovního vykořisťování a nucené práce v ČR se zvláštním zřetelem na státní příslušníky Bulharska a Rumunska je identifikovat a zhodnotit příčiny pracovního vykořisťování mezi občany EU se zohledněním jak obecných a známých příčin vykořisťování a obchodu s lidmi, tak specifik, které ovlivňují českou realitu (od nastavení legislativy, přes způsob její implementace a běžnou praxi po specifika migrace ze sledovaných zemí). Hlavním výstupem projektu je výzkumná zpráva.

Doby trvání: leden 2013 – prosinec 2013

Realizační tým:

Projekt je financován jako veřejná zakázka Technologické agentury České republiky zadaná Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

...nahoru ▲