Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Media4Me

Hlavním cílem projektu byla sociální integrace migrantů a podpora mezikulturního dialogu v rámci lokality Praha 13. Doplňkovým cílem byla podpora využívání sociálních médií k podpoře komunikace mezi lokálními organizacemi i samotnými obyvateli Prahy 13, aby dokázaly své aktivity lépe prezentovat, a tak přispívat k lepší sociální soudržnosti v rámci Prahy 13.

Aktivity projektu:
  • Výzkum sociální situace v Praze 13.
  • Využití Social Media Game jako metodologie pro podporu strategického myšlení na lokální úrovni a podpora dialogu.
  • Školení pracovníků lokálních institucí ve využíváni sociálních médií.
  • Národní semináře a workshopy.
  • Národní a mezinárodní konference.

Po úspěchu našeho prvního školení, které jsme zorganizovali v Komunitním centru Církve bratrské v Praze 13 za účasti představitelů mnohých organizací z Prahy 13 (např. Komunitní centrum sv. Prokopa, Mateřské centrum Prokůpek, Dům sociálních služeb Lukáš, Mléčný bar Bílá vrána, Komunitní centrum Církve bratrské, atd.), kde jsme představili možnosti využívání sociálních médií jako efektivního nástroje komunikace mezi partnery projektu, připravujeme v současné době druhé společné střetnutí projektových partnerů, kde se budeme věnovat strategickému plánování jejich spolupráce pro lepší podporu sociálního soužití na Praze 13 a upevnění konstruktivního sociálního dialogu.

Zároveň vznikla webová stránka tohoto projektu, která je otevřena celé komunitě a je jak živá, tak interaktivní.

Doba trvání: únor 2011 - březen 2013

Koordinátorka projektu:
Denisa Udžanová
Telefon: (+420) 296 325 346

Projekt vznikl za podpory Evropské komise.

...nahoru ▲