Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Společně proti xenofobii

Vzdělávací projekt Multikulturního centra Praha a Nansen Dijalog Centra Mostar je zaměřený na aktivizaci mladých lidí a přenos dobrých praxí z České republiky do Hercegovsko-neretvanského kantonu. Mladí lidé v Bosně a Hercegovině vyrůstají v prostředí, které podporuje etnonacionalismus a odrazuje je od kritického a nezávislého myšlení.

Mají jen omezené možnosti, jak být viděni a slyšeni – na tuto situaci reagují (až na výjimky – demonstrace v r. 2014) s apatií či nezájmem o politické dění a dění okolo sebe. Řada z nich má dost důsledků války, nechtějí etnické, náboženské ani geografické nálepkování; přejí si vyrůstat v bezpečné, ekonomicky silné zemi, kde je se všemi zacházeno stejně. Ani školský systém ke stabilitě a demokracii nepřispívá -  je výrazně segregační a školy jsou rozděleny etnicky. V kantonu, kam je projekt situován, jsou nejčastější monoetnické školy a dvě školy pod jednou střechou.

Projekt na tuto situaci reaguje vytvořením prostoru pro mladé lidi k tomu, aby mohli zkusit pod vedením realizovat svůj vlastní nízkorozpočtový komunitní projekt. Osvojí si tak jednak základy projektového managementu, vedení projektu a týmu, ale i to, že svou částí mohou situaci okolo sebe pozitivně ovlivnit a že jejich hlas se počítá.

Doba trvání: leden 2016 - prosinec 2016 (projekt navazuje na rok 2014).

Koordinátorka projektu: Lucie Bilderová
E-mail: lucie.bilderova@mkc.cz

Metodika Molim? Ja i stereotipi?, která vznikla v roce 2014 a je určená pro učitele posledních ročníků ZŠ a SŠ v Bosně a Hercegovině je ke stažení zde.


transition_lg_mfa.gif
Projekt je realizován ve spolupráci s Nansen Dijalog Centar Mostar (http://www.nansen-dialogue.net/ndcmostar/) a je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce.

...nahoru ▲