Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Match It - podpora diskuse o neformálním vzdělávání mladých lidí k demokratickému občanství v České republice a Německu

Projekt přispívá k diskuzi o vzdělávání mezi českými a německými pedagogy a lektory pracujícími v organizacích, které se věnují vzdělávání k demokratickému občanství a lidským právům (EDC/HRE). Projekt se bude věnovat 4 dimenzím evropské strategie pro mládež: mobility ve vzdělávání, neformálnímu vzdělávání, participací mladých lidí a sociálnímu začleňování.

Dva semináře (jeden v Německu a jeden v České republice), v kombinaci s průběžnými on-line setkávání, budou zaměřené na hlubší zkoumání tématu týkajících se oblasti participace mládeží, demokracie v Evropě a sociální in(ex)kluzí v rámci formální vzdělávací perspektivy.

Doba trvání projektu: 1.1. 2015 - 31.8. 2015

Koordinátorka: Natallia Allen

E-mail: natallia.barysouskaya@mkc.cz

Partneři projektu:
 AdB – Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e.V (coordinator of the project) (Germany)
 Brücke Most Stiftung (Germany)


Tento projekt je financován programem Erasmus+, za spolupráci s Tandem Regensburg 

logo_matchit.png


Výstupy projektu:

...nahoru ▲