Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Integrace a segregace v prostoru města: dějiny holokaustu v Praze prostřednictvím mobilní webové aplikace

Cílem projektu je do prostoru města Prahy promítnout data o více než 30 000 obětech holokaustu, včetně desítek tisíc digitalizovaných fotografií a dokumentů, místech pronásledování a interakci s ostatními obyvateli.

(květen 2018 – duben 2021)

Donor: TAČR

Rešitel:

Institut Terezínské iniciativy

Partneři: Multikulturním centrem Praha, Deep Vision

 

Projekt usiluje o využití technologií k multikulturnímu vzdělávání tak, aby uživatelé, mezi něž patří zejména studenti a místní obyvatelé, promýšleli sdílený prostor obce novým způsobem. Projekt tak přispívá k prevenci rasismu a segregace ve společnosti. Reaguje na nedostatečné využití potenciálu public history mimo vzdělávací a paměťové instituce, ve veřejném prostoru a za použití pokročilých technologií založených na současném stavu výzkumu. Zatímco srovnatelné projekty zprostředkují pouze omezené datové soubory, tento projekt zpřístupní rozsáhlé databáze a soubory digitalizátů.

...nahoru ▲