Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

O MigraciOnline.cz

Mezinárodní migrace se v České republice postupně stala výrazným společenským a politickým tématem. Do veřejné debaty přispívá Multikulturní centrum Praha webovým portálem www.migraceonline.cz, který se již od roku 2002 zaměřuje na vývoj postavení různých skupin cizinců v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy.

Portál systematicky mapuje výzkumy týkající se migrace, vývoj legislativy v oblasti migračních a azylových politik a činnost vládních i nevládních organizací a institucí. Jeho čtenáři jsou převážně odborníci a další zájemci z akademické sféry, veřejné správy, nevládních organizací, médií a širší veřejnosti.

Portál MigraceOnline.cz vznikl za podpory Open Society Fund Praha.

Migrační manifest

Deset zásad pro migrační politiku České republiky

  1. Mezinárodní migrace je přirozený proces
  2. Migrace musí být ve veřejné diskusi prezentována vyváženě
  3. Zachovejme právo na azyl a respekt k integraci žadatelů o mezinárodní ochranu
  4. Některým cizincům nelze upřít možnost žít v České republice
  5. Je třeba podporovat návrat migrantů do legality
  6. Migranti musí mít pobytový status nezávislý na své rodině
  7. Každý cizinec musí mít možnost naplňovat své základní lidské potřeby
  8. Zabraňme vykořisťování pracujících migrantů a porušování jejich sociálních práv
  9. S narůstající délkou pobytu narůstají i práva cizinců
  10. Integrace migrantů je obousměrný proces
Úplný text migračního manifestu naleznete zde


...nahoru ▲