Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Democracy on the Brink. Historical lessons from the late 1930´s

Projekt si klade za cíl zmapovat společenskou atmosféru v Evropě třicátých let minulého století a tato zjištění vztáhnout k aktuálním problémům Evropy současné.

O projektu: 

Výsledkem společného úsilí odborníků z Prahy, Varšavy, Valencie a Banské Bystrice je zvýšení obecného povědomí široké veřejnosti o dobových náladách a událostech, jejichž vyústěním byl vzestup totalitarismu. Předmětem našeho zájmu budou dobové mechanismy manipulace a propagandy, které tomuto vzestupu napomohly, stejně jako různé formy civilního odporu, které se mu naopak snažily zabránit.

Naším cílem je poukázat na rizika, jichž by se současná vlastní minulostí poučená Evropa měla vyvarovat.

 


Výstupy projektu:

...nahoru ▲