Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Kompetence pro demokratickou kulturu - nástroj pro otevřenou společnost II

Cílem projektu je skrze vzdělávací program pro pracovníky s mládeží rozvíjet demokratické, participativní a pro-inkluzivní prostředí na školách.

Ve spolupráci s vybranými odbornicemi dojde k inovaci metodiky a vzdělávacího programu pro pracovníky s mládeží (tj. pedagožky, asistenty pedagogů, lektorky, pracovníky s dětmi a mládeží a studující pedagogických VŠ a VOŠ), jehož cílem je rozvíjení Kompetencí pro demokratickou kulturu (KDK) na pražských školách.

Vzdělávací kurz proběhne ve dvou fázích, přičemž první fáze se věnuje principům demokratické kultury, demokracii na školách a ve veřejném prostoru, pro-inkluzivním opatřením a práci se stereotypy a kontroverzními tématy ve výuce. Druhá fáze programu je zaměřena na rozvoj psychosociálních a komunikačních dovedností účastníků, schopnost řešení konfliktů, metody hodnocení demokratického klimatu na školách, řešení šikany a nenávistných projevů a metodám zvyšujícím participaci studentek a studentů.

Zavádění metod podporujících participaci rozvíjí u studujících aktivní přístup k událostem v jejich okolí a motivuje je k zapojení do rozhodování na úrovni školy i širší komunity. V širším důsledku povede zavádění kompetenčního modelu k lepšímu porozumění fungování občanské společnosti a limitům zastupitelské demokracie ve vztahu k marginalizovaným skupinám a v konečném důsledku ke zvýšení důvěry žáků v demokratický proces. Důležitým aspektem projektu je rozvoj pro-inkluzivního klimatu na školách právě skrze zavádění modelu KDK.

 

Doba trvání: 1. 12. 2019 – 31. 10. 2022

 

Donor: Operační program Praha - pól růstu ČR

 

 

 


Výstupy projektu:

...nahoru ▲