Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czO násProjekty › Vymáhání pracovních práv u vysílaných pracovníků v EU (PROMO)

Vymáhání pracovních práv u vysílaných pracovníků v EU (PROMO)

V rámci odborových organizací, akademie a mnoha dalších institucí existuje široké uznání, že ochrana pracovních práv vysílaných pracovníků v Evropské unii je nedostatečná. Mezi problémy patří například epidemie nevyplácení mezd, řetězení subdodavatelů a rozmělňování odpovědnosti za pracovní podmínky, porušování práva na organizování se v rámci odborů a podvody v oblasti sociálního zabezpečení. Navzdory tomu, že všichni pracující by podle platné legislativy měli mít na trhu práce v zemích EU v zásadě rovné podmínky, pracovní mobilita v rámci EU často dostává pracovnice a pracovníky do prekérního postavení.

O projektu

V této souvislosti je cílem projektu „Vymáhání pracovních práv u vysílaných pracovníků v EU“ financovaného Evropskou komisí posílení administrativní spolupráce a sdílení informací mezi příslušnými organizacemi a institucemi zabývajícími se vysíláním pracujících za účelem prosazování pracovních norem a vymahatelnosti pracovních práv.

Konkrétně se zaměřuje na 1) relevantní akademické instituce, které se zabývají pracovní migrací a obecně výzkumem v oblasti pracovních práv. Tyto instituce provádí v jednotlivých zúčastněných zemích rozhovory nejen se zahraničními pracovnicemi a pracovníky, ale také s představiteli inspektorátů práce, odborových organizací a neziskového sektoru. Dalšími cíly je 2) zlepšit příhraniční spolupráci s institucemi poskytujícími ochranu pracovních práv, 3) zlepšit přístup odborových organizací a posílit jejich roli v rámci debat o pracovní migraci a vysílání pracujících a v neposlední řadě 4) zajistit kolekci relevantních kvantitativních dat.

Projekt je financován v rámci Programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace a uskutečňuje se v období od ledna 2017 do prosince 2018. Kromě Multikulturního centra Praha tvoří konsorcium projektu také Univerzita Jyväskylä – koordinující instituce (Finsko), Univerzita v Padově (Itálie), Fafo Institute for Labour and Social Research (Norsko), SOLIDAR (Belgie) a Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA, Rakousko).

Délka projektu: 1/2017 – 12/2018

Donor: Evropská komise – Program pro sociální inovace a zaměstnanost (EaSI)

Partneři: University of Jyväskylä, University of Padova, Fafo Institute for Labour and Social Research, SOLIDAR, FORBA - Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt

Projektová koordinátorka: Hedvika Janečková, hedvika.janeckova@mkc.cz


Publikace: 

Chain liability as a mechanism for strengthening the rights of posted workers. The German chain liability model

Changing Regulations, Changing Practices? The Case of the German Meat Industry

Protection of Posted Workers in the European Union: Findings and Policy Recommendations based on existing research

Transnational Monitoring and Enforcement of Posted Work: The Case of Czech Republic

Transnational Cooperation among Labour Regulation Enforcement

Protection of Posted Workers in the European Union: Findings and Policy Recommendations based on existing research

Webová stránka SOLIDARu


PROMO je financován Evropskou komisí a realizován Univerzitou Jyväskylä, Finsko a dalšími partnery, kterými jsou Univerzita v Padově, Itálie, Multikulturním centrem Praha, Česká republika, Fafo Institutem pro výzkum sociálních a pracovních práv, Noprsko, Solidarem, Belgie a Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt FORBA, Rakousko.


Výstupy projektu:

Vysílání pracovníků – je potřeba zlepšit pracovní standardy a posílit  nadnárodní spolupráci

Vysílání pracovníků – je potřeba zlepšit pracovní standardy a posílit nadnárodní spolupráci

2. 1. 19
Vysílání pracovníků si získalo pozornost díky v tomto roce projednávané a schválené revizi evropské směrnice o vysílání. Jaké problémy a výzvy se s vysíláním pracovníků pojí? Jakým porušením pracovních standardů vysílaní pracovníci a pracovnice čelí? A jak by bylo možné jejich stávající postavení zlepšit?
Pracovní migraceEU, Česká republika projekty
Češi a imigranti jako levná pracovní síla? Prekérní podmínky lidí vysílaných za prací v rámci EU.

Češi a imigranti jako levná pracovní síla? Prekérní podmínky lidí vysílaných za prací v rámci EU.

31. 7. 18

Víte co je vysílání pracovníků? Jaké problémy se k vysílání nejčastěji váží? Dopadají tyto problémy i na české pracovníky? A jak je to s pracovní migrací Ukrajinců do ČR?

Pracovní migraceEU, Ukrajina, Česká republika, Polsko projekty
Polské odborové svazy a zahraniční zaměstnanci: je potřeba spolupracovat

Polské odborové svazy a zahraniční zaměstnanci: je potřeba spolupracovat

27. 7. 18 Olena Babakova
Polští odboráři již zaznamenali přítomnost významného počtu zahraničních pracovnic a pracovníků v zemi a jsou připraveni jim pomoci. Zůstává ale několik problémů: migranti potřebují častěji pouze právní konzultace než intervence odborů, většina z nich totiž pracuje v Polsku sezónně, a tak se mnohdy nedočkají důsledků odborové intervence.
Pracovní migraceUkrajina, Polsko články
Moderní evropští gastarbeiteři?  Problematické aspekty vysílání a nová vysílací směrnice

Moderní evropští gastarbeiteři? Problematické aspekty vysílání a nová vysílací směrnice

23. 7. 18 Michal Trčka
Vysílání pracovníků na evropském trhu se od devadesátých let ukázalo být problematickým jevem spjatým s intenzivním vykořisťováním a různými nekalými praktikami. V květnu 2018 byl schválen návrh finální podoby směrnice, která by měla značnou část problémů vyřešit....
Pracovní migrace, Regularizace nelegální migraceEU, Ukrajina, Česká republika články
Jak vymáhat dodržování pracovních práv migrujících pracovníků? Inspektoráty práce musí spolupracovat, shodli se odborníci

Jak vymáhat dodržování pracovních práv migrujících pracovníků? Inspektoráty práce musí spolupracovat, shodli se odborníci

29. 12. 17
Práce šest dní v týdnu, dvanáctihodinové šichty, nemožnost vyjednat si třeba i neplacené volno nebo chybějící zdravotní a sociální pojištění. Tomu čelí někteří zahraniční pracovníci v zemích Evropské unie. I v Česku se pracovní trh dlouhodobě prekarizuje především v důsledku tlaku na vysokou flexibilitu a snižování nákladů na pracovníky....
EU, Česká republika tiskové zprávy
Marek Čaněk: "Musíme zvětšit práva zaměstnanců"

Marek Čaněk: "Musíme zvětšit práva zaměstnanců"

25. 11. 17 Jaroslav Fiala

Marek Čaněk poskytl komentářovému webu A2larm rozhovor o pracovních právech zahraničních zaměstnanců, zejména o vysílaných pracovnících z Ukrajiny, ale také o překážkách, s nimiž se potýkají téměř všichni, kdo přicházejí ze zahraničí pracovat do České republiky. 

Pracovní migraceEU, Ukrajina, Česká republika
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect