Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Multikulturní Evropa v médiích

Evropský projekt Multikulturní Evropa v médiích byl partnerským projektem Multikulturního centra Praha. Byl zaměřen na novináře, které se snažil podnítit k tomu, aby věnovali více pozornosti tématům migrace, menšiny a multikulturní soužití a informovali o nich vyváženě. Druhým cílem bylo podpořit nevládní organizace zabývající se migrací, aby dokázaly své aktivity lépe prezentovat v médiích.

Aktivity projektu:
  • Výzkum v jednotlivých zemích o podobných již existujících projektech
  • Školení pro novináře a pro NNO
  • Kulaté stoly
  • Mezinárodní konference

Výstupy projektu:

Publikace "Jak pracovat s multikulturními tématy v médiích: Diversity Toolkit", obsahuje DVD a je k dispozici v kanceláři MKC Praha.

Doba trvání projektu: leden 2010 - červen 2011

Koordinátorka projektu:
Barbora Tošnerová
Telefon: (+420) 296 325 345

Projekt vznikl za podpory Evropské komise.

...nahoru ▲