Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

"Podívat se pod pokličku" - interaktivní programy ve veřejném prostoru vedené příslušníky cizineckých komunit

Cílem projektu je ukázat každodenní život cizinců v Praze a zároveň motivovat cizinecké komunity k otevřenosti a navázání vztahů k většinové společnosti.

Cíle bude dosaženo především participací členů komunit (podíl na organizování i vedení jednotlivých programů, i zpřístupněním jejich míst setkávání. Cílů chceme dosáhnout prostřednictvím programů a debat pro veřejnost, ale také vytvořením pracovní skupiny složené z jinojazyčných Pražanů, Pražanů a zástupců odborné veřejnosti. Pracovní skupina se sejde v prvním měsíci realizace projektu a formou strukturované debaty vytvoří konkrétní plán aktivit, stejně jako se bude podílet na vytváření obsahu interaktivních programů odehrávajících se ve veřejném prostoru.

 Interaktivní programy ve veřejném prostoru budou mít formát návštěv míst spjatých s životem cizinců v Praze vedených průvodcem-příslušníkem dané komunity. Po prohlídce bude následovat diskuze s ochutnávkou tradičních jídel v některé z etnických restaurací.  Programy bude možné realizovat na základě jednotlivých komunit nebo naopak zmapovat multikulturní život v jednotlivých lokalitách či městských částech a představit tak více cizineckých komunit.

Délka projektu: 1/2017 - 12/2017

Donor: Magistrát hlavního města Prahy

Koordinátorka projektu: Zuzana Schreiberová, zuzana.schreiberova@mkc.cz

Metodiku k projektu můžete stáhnout zde.

 


Výstupy projektu:

...nahoru ▲