Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci

Projekt se zaměřil na problematiku nelegální pracovní migrace cizinců ze států mimo EU, tedy na cizince, kteří na území České republiky pracují bez či v rozporu s pracovním povolením a/nebo bez povolení k pobytu. Cílem projektu bylo přispět k nalezení inovativních řešení tohoto vážného celospolečenského problému (kdy zjevně dochází k vykořisťování cizinců, ke snižování standardů zaměstnaneckých práv v důsledku dumpingu nelegální pracovní síly, k fiskálním ztrátám státního rozpočtu na daních či nárůstu bezpečnostního rizika), a to kombinací aktivit osvětově informačních, poradenských a lobbyingových. V rámci mezinárodní spolupráce a na základě inspirace z jiných evropských států, především ze Španělska a Portugalska, byly využívány jejich dlouholeté zkušenosti v oblasti inkluze sociálně vyloučených osob.

Výstupy projektu:

Publikaci "Řešení otázek neoprávněného pobytu cizinců - Situace v ČR a ve vybraných evropských zemích" lze zakoupit v nakladatelství Linde.

Doba trvání projektu: červen 2009 - květen 2011

Partneři projektu:

Koordinátorka projektu:
Marie Jelínková
Telefon: (+420) 296 325 345

Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

...nahoru ▲