Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Kompetence pro demokratickou kulturu

Ve spolupráci s vybranými specialisty a mentory vznikne vzdělávací program pro pedagogy-specialisty na zavádění Modelu kompetencí pro demokratickou kulturu (CDC) do škol. Těžiště programu tkví ve vybavení specialistů metodami zapojování žáků i pedagogů do rozhodovacích procesů, zhodnocení proinkluzivního prostředí na školách a prohloubení jejich vhledu do širší problematiky občanského vzdělávání, to vše v rámci zavádění kompetenčního modelu CDC do škol.

Cílem projektu je zajistit kvalitní výuku pro demokratickou kulturu na českých školách, čehož lze dosáhnout tím, že budou žáky učit lidé, kteří jsou v tomto oboru odborně školeni. Na tomto projektu se budou podílet experti ať už přímo ze školství, ale například také z různých neziskových organizací. Touto spoluprací bude možno docílit spojení formálního a neformálního způsobu vzdělávání, což je velmi efektivní na samotných školách.  Účastníci programu budou schopní nejen předávat základní informace týkající se demokracie, ale budou také rozumět samotnému modelu CDC, znát jeho roli v aktuálním způsobu vzdělávání, dále budou schopní vyhodnotit současný stav proinkluzivity a míry participace na samotných školách a následně navrhnout dílčí řešení v případě neuspokojujících výsledků.

Výstupy projektu:

Metodika
Podpůrně materiály pro účastníky - prezentace (zip)
Informační materiály pro mentory
Informační materiály pro účastníky - semináře
Informační materiály pro účastníky - přednášky
Tisková zpráva

Doba trvání: 1. 7. 2018- 31. 8. 2019

Donor: Operační program Praha - pól růstu ČR


      

Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci OP Praha - Pól Růstu (registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_058/0000807)


Výstupy projektu:

...nahoru ▲