Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

SIRIUS: Dovednosti a integrace migrantů, uprchlíků a žadatelů o azyl na evropských pracovních trzích

Navzdory polarizaci ve veřejných a politických diskusích vyvolané přílivem uprchlíků, žadatelů o azyl a migrantů po roce 2014 evropské země musí vypracovat způsob řešení migrace a azylu založený na důkazech, ne na předsudcích.Projekt SIRIUS prozkoumává politické, institucionální, společenské podmínky hostitelské země migrantů i individuální podmínky jednotlivců, kteří do dané země migrovali, a pojímá je buď jako prostředky, které pomáhají integraci migrantů, uprchlíků a žadatelů o azyl prostřednictvím trhu práce, nebo naopak jako překážky v jejich integraci.

SIRIUS má tři hlavní cíle:

- Sesbírat informace o migrantech, uprchlících a žadatelích o azyl přicházejících po roce 2014, a to zejména o ženách a mladistvých a o jejich potenciálu pro zaměstnání na pracovním trhu, a obecněji, o sociální integraci.

- Prozkoumat možnosti integrace migrantů skrze pracovní trh v jednotlivých hostitelských zemích, s přihlédnutím k charakteristikám a potřebám trhu práce v dané lokalitě.

- Navrhnout koncepci integračního programu, který by zohledňoval integraci skrze pracovní trh a navrhoval kroky, které by mohly členské země společně s EU přijmout, aby byl co nejvíce zjednodušen přístup nových příchozích k důstojným pracovním příležitostem.

Konsorcium projektu SIRIUS využívá různých metod diseminace projektu zahrnující online sítě, filmové eseje, festival, veletrh pracovních příležitostí a aplikovanou hru spolu s workshopy a konferencemi pro tvůrce politik a vědce.

1/2018 – 12/2020

Donor: Evropská Unie, Horizon 2020

Partneři: Belgie, Dánsko, Finsko, Řecko, Itálie, Švýcarsko, Velká Británie

Koordinátorky: Justyna Janowska a Zdena Hofmannová

Webová stránka projektu: https://www.sirius-project.eu/

Facebooková stránka projektu: https://www.facebook.com/SiriusProject.EU/


 


Výstupy projektu:

...nahoru ▲