Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Nový cizinecký zákon

Projekt se zaměřuje na udržení a zlepšení práv migrantů zejména v souvislosti s již vznikajícím novým cizineckým zákonem. Projekt tak využívá jedinečné možnosti podobu tohoto nového zákona ovlivnit. S cílem vytvořit dlouhodobou spolupráci budou v rámci projektu osloveni ze strany realizačního týmu (který se stává z pracovníků Multikulturního centra Praha, Sdružení pro migraci a integraci a Organizace pro pomoc uprchlíkům) akademické instituce (zejména VŠ) a podnikatelská sféra. Cílem této spolupráce je zjistit, jaké jsou zkušenosti akademické a podnikatelské sféry ve vztahu (a) k současnému cizineckému zákonu a jeho implementaci a (b) k obsahu navrhovaného věcnému záměru nového cizineckého zákona. V rámci projektu se uskuteční rovněž několik setkaní s politiky a státními úředníky, kteří budou informování o vzniklých závěrech. K ovlivnění cizinecké problematiky a ni vztahující se legislativě projekt využije i další způsoby jako jsou legislativní návrhy a komentáře, policy briefs, medializaci tématu atp.

Doba trvání: říjen 2011 - duben 2012

Koordinátorka projektu:
Marie Jelínková
Tel: (+420) 296 325 346

...nahoru ▲