Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Integrační politiky: Kdo z nich má prospěch? Vývoj a použití indikátorů v debatách o integraci (MIPEX 2015)

integrationwho.jpg

Multikulturní centrum Praha je partnerem projektu Integrační politiky: Kdo z nich má prospěch? Vývoj a použití indikátorů v debatách o integraci (MIPEX 2015) (“Integration policies: Who benefits? The development and use of indicators in integration debates”) který je koordinovaný Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) a Migration Policy Group (MPG).

Projekt se snaží zvyšovat povědomí důležitých politických aktérů o použití indikátorů pro zlepšení řízení procesů integrace a integračních politik. Hlavní cíle projektu jsou následující:
  • Identifikovat a měřit vývoj v oblasti integrace, dopady integračních politik a další faktory, které mohou ovlivňovat efektivitu politik.
  • Popsat skutečné a potenciální příjemce integračních politik v sedmi klíčových oblastech – zaměstnání, vzdělání, politická participace, přístup k občanství, sloučení rodiny, trvalý pobyt a anti-diskriminace
  • Sbírat a analyzovat vysoce kvalitní hodnocení dopadů integračních politik
Hlavním výstupem výzkum bude interaktivní web, který bude vycházet z úspěšného webu MIPEX a e-kniha, která bude prezentovat všechna data prostřednictví profilů jednotlivých zemí, analýz a databází. Tato dat budou vyhodnocována jednotlivě pro každou zemi a každou oblast politik. Aby získal tyto závěry, team MIPEX bude:
  • Aktualizovat data o vývoji politik - projekt bude nabízet detailní přehled o vývoji politik v jednotlivých zemích, přičemž tato data budou vzájemně srovnatelná. Data budou vycházet z předchozích MIPEXu, na základě partnerství s výzkumnou sítí COST/ADAPT a IOM bude přidána nova oblast zdraví.
  • Sbírat a analyzovat statistické informace o dopadech politik, kontextech a příjemcích
  • Identifikovat a analyzovat evaluace dopadů politik alespoň v deseti členských státech
  • Publikovat a šířit výstupy – ve všech 28 členských státech EU bude organizována mediální kampaň, v alespoň 12 státech pak budou výstupy prezentovány na veřejné debatě. Cílem těchto debat je vytvořit prostor pro diskuzi o dopadech politik na jejich příjemce. Výstupy debat jakož i celého projektu pak budou prezentovány na závěrečné události v Bruselu, s cílem propojit národní debaty s evropskými a na Stockholmský program se strategií Evropa 2020.

Partneři projektu: Projekt bude realizován ve 28 členských státech EU, dále je cílem zahrnout Norsko, Švýcarsko, Jižní Koreu, Japonsko a státy OECD s vysokým podílem imigrace (zapojení států mimo EU závisí na možnostech místních partnerů získat financování).

Rakousko

Beratungszentrum für Migranten and Migrantinnen

Belgie

GERME, Free University of Brussels (ULB)

Bulharsko

OSI

Chorvatsko

Institute for migration and ethnic studies

Kypr

CARDET

Česká republika

Multicultural Centre Prague

Estonsko

Institute of Baltic Studies

Finsko

Institute of Migration

Francie

France Terre d'Asile

Německo

Boell Foundation

Řecko

Hellenic Foundation for European and Foreign Policy - ELIAMEP

Maďarsko

ICCR Budapest Foundation

Irsko

Immigrant Council of Ireland

Itálie

ISMU

Lotyšsko

Centre for Public Policy PROVIDUS

Litevsko

Lithuanian Social Research Centre

Lucembursko

Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés (ASTI)

Malta

The People for Change Foundation

Malta

The People for Change Foundation

Nizozemí

The Maastricht University

Portugalsko

Centre for Geographical Studies, University of Lisbon

Rumunsko

Soros Foundation Romania - OSI

Slovensko

Institute for Public Affairs

Slovinsko

Peace Institute

Španělsko

Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)

Švédsko

Swedish Red Cross

Velká Británie

COMPAS

Belgie

MPG


Doba trvání projektu: 11/2013 - 4/2015

Projektový tým - MKC Praha: 

Projekt “Integration policies: Who benefits?” je kofincovaný z European Fund for the Integration of Third-Country Nationals.

...nahoru ▲