Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Prevence xenofobních projevů a podpora občanské společnosti v Bosně a Hercegovině

Vzdělávací projekt je zaměřený na zvyšování kapacit učitelů středních škol v Bosně a Hercegovině a na aktivizaci mladých lidí a prevenci etnonacionalismu.

Projekt je situován do oblasti, kde je segregovanost školství vnímaná jako jedna z nevyšších - do Hercegovsko-neretvanského kantonu (Hercegovačko-neretvanski kanton), především do Mostaru, Stolace a Prozor-Rama, dále do Jablanice, Čitluku, Čapljiny, Neumu, ad. a kde existují etnicky oddělené školy a vyučování (tzv. dvě školy pod jednou střechou, případně monoetnické školy).

Projektové aktivity jsou proto směřovány na učitele středních škol, cílem je vybavit metodickým materiálem a nástroji, které budou moci použít přímo ve výuce.

Metodika pro učitele posledních ročníků ZŠ a SŠ v Bosně a Hercegovině je ke stažení zde.

Doba trvání: leden 2014 - prosinec 2014.

Koordinátorka projektu: Lucie Bilderová

E-mail: lucie.bilderova@mkc.cz


Projekt je realizován ve spolupráci s Nansen Dialogue Centar Mostar (http://www.nansen-dialogue.net/ndcmostar/) a je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce.

transition_lg_mfa.gif

...nahoru ▲