Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Migration to the Centre

Mezinárodní projekt Migration to the Centre monitoruje a pomocí expertních analýz a mediálních výstupů migrantů dále srovnává migrační situaci a implementaci legislativy EU v jednotlivých zemích střední Evropy (CZ, SK, PL, HU, SLO) a jejich dopad na situaci migrantů. Díky kombinaci odborné stránky (utvoření nezávislé mezinárodní platformy odborníků a diseminace jejích výstupů prostřednictví veřejných debat, mezinárodní webové platformy, ICT) a na širší veřejnost orientovaných aktivit (zapojení migrantů do tvorby mediálních výstupů) projekt umožní prohloubení znalosti a účinnou výměnu informací a zkušeností jak na úrovni České republiky, tak se středoevropskými státy.

Expertní analýzy a národní debaty se zaměřují na témata, která jsou aktuálně diskutována na úrovni EU a která pokrývají pro český kontext významné aspekty migrace a integrace cizinců:

  • Práce a povolení k pobytu
  • Sloučení rodiny
  • Studium v EU

Cílem projektu je ustavení platformy, která umožní vytvořit trvalejší partnerskou spolupráci na úrovni odborníků a zainteresovaných organizací členských zemí EU, ze které budou jednotlivé státy, ale především Česká republika, čerpat pro další práci ve prospěch optimalizace dopadů mezinárodní migraci, vylepšení obrazu migrantů prostřednictvím médií a využití informačních a komunikačních technologií pro účinnou integraci migrantů do společnosti.

Partneři projektu:

Doba trvání projektu: září 2012 - únor 2014

Koordinátorka projektu:
Alexandra Dubová
Telefon: +420 296 325 346
E-mail: alexandra.dubova@mkc.cz


Projekt je financován z prostředků Evropské Komise v rámci programu Evropa pro občany, Mezinárodního Visegrádského Fondu a Ministerstva zahraničních věcí České republiky.


Výstupy projektu:

1 | 2 | »
...nahoru ▲