Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czO násProjekty › Migration to the Centre

Migration to the Centre

Mezinárodní projekt Migration to the Centre monitoruje a pomocí expertních analýz a mediálních výstupů migrantů dále srovnává migrační situaci a implementaci legislativy EU v jednotlivých zemích střední Evropy (CZ, SK, PL, HU, SLO) a jejich dopad na situaci migrantů. Díky kombinaci odborné stránky (utvoření nezávislé mezinárodní platformy odborníků a diseminace jejích výstupů prostřednictví veřejných debat, mezinárodní webové platformy, ICT) a na širší veřejnost orientovaných aktivit (zapojení migrantů do tvorby mediálních výstupů) projekt umožní prohloubení znalosti a účinnou výměnu informací a zkušeností jak na úrovni České republiky, tak se středoevropskými státy.

Expertní analýzy a národní debaty se zaměřují na témata, která jsou aktuálně diskutována na úrovni EU a která pokrývají pro český kontext významné aspekty migrace a integrace cizinců:

  • Práce a povolení k pobytu
  • Sloučení rodiny
  • Studium v EU

Cílem projektu je ustavení platformy, která umožní vytvořit trvalejší partnerskou spolupráci na úrovni odborníků a zainteresovaných organizací členských zemí EU, ze které budou jednotlivé státy, ale především Česká republika, čerpat pro další práci ve prospěch optimalizace dopadů mezinárodní migraci, vylepšení obrazu migrantů prostřednictvím médií a využití informačních a komunikačních technologií pro účinnou integraci migrantů do společnosti.

Partneři projektu:

Doba trvání projektu: září 2012 - únor 2014

Koordinátorka projektu:
Alexandra Dubová
Telefon: +420 296 325 346
E-mail: alexandra.dubova@mkc.cz


Projekt je financován z prostředků Evropské Komise v rámci programu Evropa pro občany, Mezinárodního Visegrádského Fondu a Ministerstva zahraničních věcí České republiky.


Výstupy projektu:

Tisková zpráva: Přelomový zákon umožňuje dvojí občanství. Jak ovlivní život migrantů v Česku?

22. 1. 14
Praha, 20. 1. 2014 – Jaký dopad bude mít nový zákon o občanství na život migrantů v Česku? A jaký vliv může mít právě projednávaná novela upírající sociální práva pracovním migrantům? Jak ovlivňují cizince migrační politiky EU? Tyto otázky budou tématem mezinárodní konference Migrace a (ne)rovnost ve střední Evropě, která se koná 23. a 24. ledna 2014 v Praze na Karlově Univerzitě....
Česká republika tiskové zprávy

Studium zahraničních studentů v ČR

29. 11. 13
Jako člen EU se Česká republika podílí na vytváření evropského systému vyššího a akademického vzdělávání....
Česká republika audio/video

Komentáře k debatě o studiu zahraničních studentů

27. 11. 13 Daniela Pěničková
Jako členský stát Evropské unie se Česká republika podílí na vytváření evropského systému vyššího vzdělávání. V době globalizace společnosti, která s sebou nese stále intenzivnější procesy migrace, je tato role spjatá s procesy začleňování studentů a studentek přicházejících ze států mimo unii, do evropské společnosti ....
IntegraceČeská republika články

Veřejná debata „Právo na rodinný život vs. migrační kontrola“

7. 8. 13
Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v ČR uspořádalo 12. června 2013 v Evropském domě veřejnou debatu o aktuálních trendech slučování rodin v České republice v kontextu Evropské unie. Panelisté diskutovali o tzv....
Migrace a EU, Gender a migraceČeská republika audio/video

Komentář k debatě "Právo na rodinný život vs. migrační kontrola"

7. 8. 13 Veronika Střechová
Mezinárodní právo přiznává každému člověku právo na respektování jeho soukromého a rodinného života. Otázce, jakých podob toto právo může nabývat v praxi, věnovala pozornost již druhá z debat pořádaných pod záštitou projektu Migration to the Centre. Debata o slučování rodin proběhla 12....
Migrace a EU, Gender a migraceČeská republika komentáře

Právo na respektování rodinného života cizince již během řízení o sloučení rodiny

23. 7. 13 Michala Cilli
Promítá se závazek chránit rodinu pouze do již uděleného povolení k dlouhodobému pobytu na území za účelem sloučení rodiny? Dle autorky, která se v příspěvku zaměřuje na průběh řízení před Ministerstvem vnitra ČR, by mělo být právo na rodinný život respektováno již od samotného podání žádosti o sloučení.
Integrace, Gender a migraceČeská republika články

Ať je práce nebo ne, Maďarsko mám stále rád

3. 7. 13
Jedna z mnoha věcí, jejichž získání není pro migranty v Maďarsku vůbec lehké, je trvalý pracovní poměr. Na jídlo si ale nějak vydělat musí. Okolnosti je tak inspirují k tvořivosti a nezávislosti. Mnoho migrantů, především ze třetích zemí, se rozhodlo stát se strůjci svého štěstí.
jiný pohled

Shaggy, izraelský mistr šíšy

3. 7. 13
Shaggymu Hamdanovi je 40 let, pochází z Izraele a žije v Polsku třináctým rokem. V tomto krátkém článku se dělí o své zkušenosti s příchodem do Polska, zakládáním své firmy a s byrokracií a poukazuje na absurdity okolo získání občanství.
jiný pohled

Krach slovinského stavebnictví z pohledu migranta z Bosny

3. 7. 13
Do Slovinska jsem přišel v létě 1992 s celou rodinou. Byli jsme uprchlíci, protože v Bosně a Hercegovině vypukla válka. Slovinsko jsme zvolili, jelikož tady předtím pracoval můj otec. Když jsme přišli, bylo mi sedm let, právě včas abych začal chodit do základní školy. Později jsem vystudoval stavební inženýrství. Dnes pracuji v oboru.
jiný pohled

Právo na rodinný život vs. migrační kontrola: Aktuální trendy slučování rodin v České republice v kontextu Evropské unie

31. 5. 13 Alice Szczepaniková
V tomto úvodním článku k debatě o slučování rodin, která proběhne v Evropském domě 12. 6. 2013 v 15 hodin, představuje autorka trendy v oblasti rodinné migrace na evropské úrovni a pak v tomto kontextu hodnotí vývoj situace v České republice. V závěru navrhuje otázky pro tuto debatu.
Integrace, Gender a migraceČeská republika články
1 | 2 | »
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect