Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Kvalitními informacemi ke kvalitní integraci

Projekt Multikulturního centra Praha "Kvalitními informacemi ke kvalitní integraci" se zaměřil na problematiku integrace cizinců v ČR. Prostřednictvím odborných textů, rozhovorů s cizinci a uspořádáním diskusí a semináře bylo jeho cílem zvýšit informovanost o tomto tématu mezi širší veřejností. Některé výstupy (především rozhovory o zkušenostech cizinců s životem v ČR) byly také publikovány v médiích s celostátním dopadem, jako je například Mladá fronta DNES nebo internetový server aktuálně.cz. Část projektu byla zaměřena na zvýšení informovanosti zdravotnického personálu o problematice cizinců.

Aktivity projektu:
  • Odborné články o integraci, publikované mimo jiné na internetových stránkách www.migraceonline.cz
  • Investigativní reportáže o problematických aspektech integrace
  • Rozhovory s cizinci o jejich pozitivních i negativních zkušenostech se začleňováním se do české společnosti
  • Veřejné debaty a seminář o cizincích a zdravotní péči v ČR
  • Pilotní sonda mezi zdravotnickým personálem, mapující specifické problémy a potřeby cizinců ve vztahu ke zdravotní péči

Doba trvání projektu: duben 2009 - prosinec 2009

Koordinátorka projektu:
Barbora Tošnerová
Telefon: (+420) 296 325 345

Projekt vznikl za podpory Evropského integračního fondu.


Výstupy projektu:

...nahoru ▲