Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

BRICkS – Stop nenávistným projevům

Anonymní prostředí internetu je často plné nenávistných, urážlivých, xenofobních i rasistických výroků. Vzhledem k obrovskému dopadu, který internet v současné době má zejména na děti a dospívající, není možné tento jev přehlížet a dopustit tak, aby se tento způsob vyjadřování stal normou. Cílem projektu je dovést žáky k tomu, aby se kriticky zamysleli nad původem a dopadem nenávistných projevů a zároveň proti tomu něco aktivně dělali.

Kdy
Od ledna 2014 do října 2016

Kde
V Itálii, Německu, České republice a Belgii

Cíle
Obecným cílem projektu je bojovat s šířením online nenávistných projevů namířených proti migrantům a menšinám. Prostředkem k tomu je aktivní zapojení uživatelů webu a těch, kteří web tvoří.
Projekt se nezaměřuje na negativní důsledky plynoucí z používání internetu, ale na budování interkulturního a interetnického dialogu v online prostředí. Projekt se neorientuje pouze na konzumenty webu, ale i na profesionály z oblasti médií, kteří se v souvislosti s vyšším množstvím diskutujících setkávají s novými výzvami. Mediální prezentace menšin médii zásadně ovlivňuje veřejné mínění a postoje, především u tak citlivých témat, jakými je migrace.

Pro koho je projekt určen
Pro pedagogické pracovníky, webové experty, novináře, migranty, webeditory a studenty 

Aktivity

- Výzkum
Pět národních studií, které zkoumají způsob diskuzí a přístup online médií, a evropská studie porovnávající situaci v zemích zapojených do projektu.

- Setkání a výměny zkušeností
Participativní setkání pedagogických pracovníků, migrantů, menšin a profesionálů z oblasti médií a expertů na digitální prostředí. Evropské výměnné setkání novinářů pracujících s digitálními médii.

- Metodika dílen pro střední odborné školy a učiliště
Je určena pro pedagogické pracovníky a lektory, kteří se chtějí věnovat tématu nenávistných projevů na internetu.

- Dílny
Třídílný cyklus dílen pro střední odborné školy a učiliště je zaměřený na to, jak rozpoznat nenávistné projevy na internetu a jak na ně reagovat.

- Online kampaň
Interaktivní webová platforma a online kampaň pro mladé lidi podporující veřejnou debatu o zásadních problémech spojených s diskutováním na internetu.

- Evropská akce
Závěrečné setkání na internetovém festivalu v Pise.

Info & kontakt
czech-republic@bricksproject.eu


flag_yellow_small.jpg
Projekt je spolufinancován programem Fundamental Rights and Citizenship Evropské unie.

 

logo_BRICKS_cz.jpg    logo_popperovi.jpg


Výstupy projektu:

...nahoru ▲