Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Migrační politika v krizi

Projekt Multikulturního centra Praha a Poradny pro občanství "Migrační politika v krizi" se zaměřil na pracovní migraci v České republice. Jedna z jeho částí se zabývala především rolí zprostředkovatelských agentur při zaměstnávání cizinců na českém pracovním trhu. Druhá část se zaměřila na dostupnost informací na českých ambasádách pro cizince, kteří mají zájem pracovat na českém území. Cílem celého projektu bylo kriticky zhodnotit, jakou roli mají zprostředkovatelské agentury a další instituce při zaměstnávání cizinců v ČR. Důležitou součástí projektu byla medializace celé problematiky v úzké spolupráci s neziskovou organizací La Strada.

Jednotlivé výstupy z projektu jsou k dispozici na internetových stránkách www.migraceonline.cz.

Aktivity projektu:

  • Analýzy zaměřené na vznik a působení zprostředkovatelských agentur a dalších aktérů, kteří mají vliv na zaměstnávání cizinců v ČR
  • Reportáže o zprostředkovatelských agenturách a články o fungování úřadů
  • Mezinárodní komparace několika států a jejich systémů fungování cizinecké správy
  • Mezinárodní komparace zprostředkovatelských agentur
  • Lokální minisondy, rozhovory a reportáž monitorující vízovou proceduru v zemi původu
  • Medializace (diskuse, tisková konference, oslovování mediálních opinion leaders)

Doba trvání projektu: květen 2009 - prosinec 2009

Partner projektu:

Koordinátorka projektu:
Tereza Saková
Telefon: (+420) 296 325 345

Projekt vznikl za podpory Open Society Fund.

...nahoru ▲