Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Systém pracovních kontrol imigrantů v ČR: je třeba inspirace odjinud

Projekt analyzoval systém pobytových a pracovních kontrol přistěhovalců v ČR a kladl si za cíl informovat o systému těchto kontrol i veřejnost. V prvé řadě přinesl sérii článků o systému kontrol pracujících migrantů v ČR a v USA. Dále byly v rámci projektu společně s fotografickou výstavou o životě migrantů organizovány veřejné debaty o systému pracovních kontrol. V závěru projektu vznikla analýza současné situace v dané oblasti v ČR, která se zabývá i návrhem, jak by se měl systém pracovních kontrol změnit, aby se zlepšily pracovní podmínky a práva přistěhovalců.

Doba trvání: březen 2011 - prosinec 2011

Koordinátorka projektu:
Marie Jelínková
Telefon: (+420) 296 325 345

Projekt vznikl za podpory Velvyslanectví USA v Praze.

...nahoru ▲