Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

MigFilm

Téma uprchlictví a migrace v současnosti rezonuje celou českou společností. Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung nabízí proto pohled na tuto oblast optikou filmových kamer. Připravilo pro diváky unikátní filmový minifestival zaměřený na díla, kde hlavní roli hraje právě migrace nebo jevy s ní spojené.

Festival nabídne během dvou dnů hrané i dokumentární filmy a diskuze se zajímavými hosty. V únoru 2019 se uskuteční již čtvrtý ročník této minipřehlídky. Akce se koná ve dnech 10. a 11. února v kině Ponrepo. 

Festival se pořádá v rámci projektu Lidová škola migrace. 


Program MIGFILM 2019

Letos jsme pro vás připravili nabitý program: můžete se těšit na dokumentární exkurz do neonacistických vesnic nebo na film z dystopické budoucnosti, ve které z Evropy utíkají uprchlíci do Jihoafrické republiky. Velkou událostí bude uvedení českého dokumentárního snímku Central Bus Station, který popisuje mikrokosmos předimenzovaného autobusového nádraží v Tel Avivu. Film byl v ČR promítán zatím pouze na festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě, takže naše projekce bude jedinečnou příležitostí vidět jej ještě před jeho vstupem do běžné distribuce. Po filmu budete moct diskutovat s jeho režisérem Tomášem Elšíkem. 

Neděle 10. 02. 2019

17:00 Íránec ve vesnici nácků (Im Nazidorf), 2015, dokument, 30 min, německy s českými titulky

Reportér Michel Abdollahi, německý reportér íránského původu, se na měsíc přestěhuje do vesnice Jamel v Meklenbursku-Předním Pomořansku. Většina z jejích obyvatel se hlásí k extrémní pravici, ve vesnici stojí například ukazatel, který směřuje do Hitlerova rodiště Branau am Inn. Co zde reportér zažije a co se dozví o místních lidech?

 

Následuje diskuze:

Jan Charvát, politolog a odborník na extremismus

moderace:  Fatima Rahimi, novinářka

 

19:00 Return to Afghanistan, 2017, dokument, 40 min, s německými a českými titulky          

Téměř 40 let násilných konfliktů mělo za následek, že ze země uprchly miliony Afghánců. Tyto příběhy se táhnou napříč generacemi. Teď jsou mnozí z nich donuceni vrátit se: například z Pákistánu, Íránu nebo Evropy. Jaký je návrat (mnohdy po letech) z exilu do rodné země? Co zde příchozí čeká?           

Následuje diskuze:

Hana Franková, Organizace pro pomoc uprchlíkům

Tereza Engelová, novinářka

Moderace: Fatima Rahimi, novinářka

 

21:00 Vzhůru do neznáma (Aufbruch ins Ungewisse), 2018, celovečerní film, 88 min, německy s českými titulky              

Evropa, nedaleká budoucnost. Z Hamburgu se na útěk před autoritářským režimem vydává rodina Schneiderů, spolu s ostatními míří do JAR, jediné země, která ještě přijímá uprchlíky z Evropy. Schneiderovi se vydají do rukou pašeráků, ocitnou se ve vratkém člunu na otevřeném moři nebo v uprchlických táborech v Namibii. Jak dopadne jejich cesta? Jediný letošní hraný film v programu MIGFILMu kromě osudů současných běženců z Afriky nebo Blízkého východu dává vzpomenout i na to, jak lidé utíkali z Německa před národním socialismem.         

 

Následuje diskuze:

Zuzana Schreiberová, Multikulturní centrum Praha

Jakub Múčka, Encyklopedie migrace

Moderace: Tereza Vávrová, Antikomplex

 

Pondělí 11. 02. 2019:

20:30 Central Bus Station, 2018, dokument, 75 min, české titulky           

Telavivské centrální autobusové nádraží bývalo ještě nedávno největší na světě. Předimenzovaný prostor ale neslouží plně původnímu záměru – přivést sem zástupy lidí, kteří zmateni designem interiéru podlehnou nákupní horečce. Z betonového monstra, které nepůjde ani snadno zbourat, se stala postupně schrána, zabydlovaná dočasně lidmi z okraje společnosti – uprchlíky, kriminálními živly, prostitutkami. Nádraží fascinuje všudypřítomným pocitem rozkladu, za nímž se ovšem skrývá řada ostrůvků nečekaně dynamického života, od muzea jidiš, jehož ředitel pořádá výstřední představení, až po celou čtvrť filipínských přistěhovalců. Filmem i prostorem nás provází Yonatan, muž z významné židovské rodiny, který vyrůstal ve Spojených státech a po vynuceném návratu do Izraele a zkušenosti z armády začal před každodenní realitou čím dál častěji unikat do nekonečných prostor zpola vybydleného nádraží.

Film získal Zvláštní uznání poroty na Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava.

 

Následuje diskuse:

 Tomáš Elšík, režisér filmu 

Moderace: Tomáš Samek

 

Vstup volný.


Výstupy projektu:

...nahoru ▲