Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Společně proti rasismu

Cílem projektu je boj proti anticiganistickým mýtům, hate speech a změna veřejného diskursu o Romech v lokalitách, kde došlo k projevům anticiganismu.

Cíle bude dosaženo vytvořením sítě "protirasistických agentů" z řad učitelů, NNO, novinářů, romských aktivistů apod., ovlivňujících z povahy své práce názory širší veřejnosti.

V problematice mýtů budou proškoleni také zaměstnanci institucí státní správy a místních samospráv v přímém kontaktu s Romy.

Budou rovněž identifikovány, podpořeny a zasíťovány lokální romské iniciativy coby pozitivní příklady využitelné pro změnu veřejného diskurzu.

Doba trvání: 1.8. 2014 - 30.4. 2016

Koordinátor projektu: Jan Dítko

E-mail: jan.ditko@mkc.cz


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz | www.eeagrants.cz

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala1-rgb.png



Výstupy projektu:

...nahoru ▲