Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Media4us

Evropský projekt Media for us too! usiluje o zvýšení povědomí evropské veřejnosti o migraci a migrantech. V rámci projektu proběhnou mediální školení migrantů ze třetích zemí a následně vznikne řada multimediálních výstupů. Hlavním z nich bude několikastránková příloha volně šířeného deníku.

Projekt probíhá ve spolupráci s organizacemi ze sedmi evropských zemí a díky jeho širokému teritoriálnímu záběru věříme, že se podaří povzbudit migranty k jejich plnohodnotnému zapojování do života hostitelských společností a přispět k diskusi o soužití různých kultur na území Evropské unie.

Doba trvání projektu: září 2011 - únor 2013

Koordinátorka projektu:
Tereza Blahoutová
Telefon: +420 296 325 346

Projekt vzniká za podpory Evropského integračního fondu a Velvyslanectví USA v Praze.


Výstupy projektu:

...nahoru ▲